Till umu.se

Sök forskning

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

Vid skada av ögats hornhinna och kroppens muskelsenor är fiberproteinet kollagen och de kollagenproducerande cellerna ofta gravt påverkade, vilket leder till stora funktionsnedsättningar. Vår forskning syftar till att hitta sätt att behandla detta.

Bilden visar likheten mellan hornhinna (A) och sena (B). Båda är för sin funktion beroende av att fiberproteinet kollagen är packat i parallella buntar med kollagenproducerande celler (pilar) mellan. Hornhinnor och senor är vävnader rika på kollagen (se figur till höger), och deras funktion är beroende av kollagenets organisation och de kollagenproducerande cellernas beteende. När man drabbas av ärrbildning eller vävnadsnedbrytning i sådan vävnad, till följd av skada eller sjukdom, går kollagenstrukturen förlorad och det leder till funktionsnedsättningar som nedsatt syn eller blindhet respektive rörelseinskränkning. Lite är känt om mekanismerna bakom allt detta, men vi tror att de kollagenproducerande cellerna är en nyckelfaktor, och genom att studera dessa cellers beteende, hoppas vi kunna finna sätt att förebygga och bota ärrbildning.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Mekanismer för ärrbildning och degeneration i kollagenrik vävnad
med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna

Projektperiod

2009-07-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Neurobiologi, Anatomi, Biomaterial, Histologi

Forskningsledare

Patrik Danielson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter