Till umu.se

Sök forskning

Personcentrerad vård av personer med demenssjukdomar

Det övergripande syftet med projektet är att studera personcentrerad vård i relation till välbefinnande bland boende och personal i särskilda boenden för personer med demens.

Portalkapitlet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom beskriver att vård och omsorg av personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Dock saknas studier som operationaliserat personcentrerad vård och studerat detta i relation till välbefinnande för personer med demenssjukdom.

Det övergripande syftet med projektet är därför att studera personcentrerad vård i relation till välbefinnande bland boende och personal i särskilda boenden för personer med demens.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Personcentrerad vård av personer med demenssjukdomar - associationer med mått på hälsa bland boende och personal i kommunal äldrevård

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Omvårdnad

Forskningsledare

David Edvardsson, Institutionen för omvårdnad


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Prenumerera på forskningsnyheter

Följ våra forskningsnyheter som RSS-flöde: Forskningsnyheter