Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Mewes, Jan

Social tillit i olika välfärdsstater över tid

2016-10-19

Stenfors, Nikolai

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

2016-10-17

Smeds, Kerstin

Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande

2016-10-11

Jacobsson, Maritha

Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

2016-10-03

Jacobsson, Maritha

Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik

2016-10-03

Karlsson, Fredrik

Röst och tal efter djup hjärnstimulering för patienter med Parkinsons sjukdom och essentiell tremor

2016-10-03

Öun, Ida

Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.

2016-10-03

Bergström, Cecilia

Självskattad hälsa, upplevelse och livskvalité beträffande kronisk bäckengördelsmärta 10 år efter förlossning.

2016-09-29

Lindgren, Eva

Vilka dörrar kan språk öppna?

2016-09-28

Andersson, Katarina

Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid

2016-09-05

Hultin, Magnus

Utveckling av kommunikation, ledarskap och situationsmedvetenhet i interprofessionella team under akuta situationer.

2016-08-24

Lundgren, Lena

Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst – en nationell registerbaserad studie

2016-08-19

Hultin, Magnus

PedPreMed: En RCT som jämför tre lika premedicineringar vid barnnarkos.

2016-08-09

Rocklöv, Joacim

Främjande av lokal forskningskompetens, evidens och åtgärdsplaner för hälsorisker orsakade av ett förändrat klimat i Vietnam och Indonesien

2016-07-21

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2016-07-21

Hofer, Anders

Nukleotider - enzymer, syntesvägar och läkemedelsutveckling

2016-07-21

Dermineur, Elise

Projektet studerar skuld och privata krediter i det tidigmoderna Europa, 1500-1800, med utgångspunkt i det franska lokalsamhället.

2016-07-01

Öhman, Ann

Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor

2016-06-30

Berge, Maria

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum

2016-06-29

Blom, Björn

Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling

2016-06-15

Blom, Björn

Klienter som återkommer i LVM-vården

2016-06-15

Carelli, Maria Grazia

Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv

2016-05-24

Buckland, Philip

VISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper

2016-05-17

Vikström, Lotta

Livsförloppsperspektiv på funktionshinder förr och nu: Nya sätt att undersöka och förstå betydelsen av funktionshinder för individ och samhälle

2016-05-16

Vikström, Lotta

Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu

2016-05-16

Eckerberg, Katarina

Systematiska utvärderingar av miljöpolitik

2016-05-13

Lindh, Viveca

Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi

2016-05-13

Nygren, Lennart

Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer.

2016-05-10

Snickars, Pelle

Digitala Modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser

2016-04-28

Larsson, Anna

Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011

2016-04-07


Sidansvarig: Presskontakt
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen