Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Wiberg, Marie

Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov

2015-08-18

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2015-07-11

Lövgren, Veronica

Att ha en röst som räknas

2015-06-17

Linderholm, Johan

MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology

2015-06-17

Baranowska-Rataj, Anna

Social utslagning av unga i Europa

2015-06-12

Baranowska-Rataj, Anna

Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?

2015-06-12

Häggström, Jenny

Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier

2015-05-25

Rosendahl, Erik

The Umeå Dementia and Exercise (UMDEX) Study

2015-05-22

Kinsman, John

En kommunikationsstrategi för att främja ett behandlingssökande beteende vid ebolasmitta i Sierra Leone

2015-05-08

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av tidiga varningar för denguefeber

2015-05-07

Sebastian, Miguel

Applicering av ett jämlikhetsperspektiv på kardiovaskulär prevention i norra Sverige

2015-05-07

Deutschmann, Mats

Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)

2015-04-28

Deutschmann, Mats

Att öka medvetenheten genom virtuella upplevelser - Utveckling av metoder för att belysa språkliga stereotyper med hjälp av digitala medier

2015-04-28

Byass, Peter

Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien

2015-04-21

Nyström, Monica

Förbättringsarbete inom äldreomsorgen med hjälp av kvalitetsregister – Lokala arbetssätt och effekter på personal och kvalitet

2015-04-20

Goicolea, Isabel

Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad? En realistisk utvärdering av svenska ungdomsmottagningar

2015-04-20

Mosquera Mendez, Paola

Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet?

2015-04-20

Overud, Johanna

Från statsstyre till privat företagande? Omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och dess effekter på kvinnor i glesbygden

2015-04-14

Wadell, Karin

KOL-kollen - ett mobilt system för att följa lungfunktion, symtom och syremättnad i hemmet hos personer med KOL.

2015-04-06

Wadell, Karin

AMBOX-studien - Effekt av mobilt oxygen på fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och livskvalitet hos KOL-patienter med ansträngningsutlöst hypoxi.

2015-04-06

Stål, Per

Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)

2015-03-30

Bergqvist, Ewa

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

2015-03-04

Häger, Charlotte

Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

2015-02-26

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2015-02-25

Nygren, Lennart

Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer.

2015-02-19

Samuelsson, Eva

Tät.nu; Utveckling, utvärdering och implementering av behandlingsprogram för urininkontinens via Internet, smartphone och läsplatta

2015-02-19

Stenfors, Nikolai

Förekomst av och riskfaktorer för astma hos svenska tävlingsmotionärer: en webenkätstudie

2015-02-18

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2015-02-18

Wadell, Karin

Utveckling och utvärdering av KOL-webben - ett verktyg för bättre hälsa hos personer med KOL

2015-02-09

Ambrosiani, Per

Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm

2015-02-04


Sidansvarig: Presskontakt
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen