Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Hallberg, Per

Why does IOP reduction help glaucoma patient - Response of the ophthalmic artery blood flow and ocular rigidity to a reduction in IOP

2014-08-25

Cutas, Daniela

Nära personliga relationer, barn och familj: en etisk och politisk analys mot bakgrund av skiftande förutsättningar

2014-08-22

Eckerberg, Katarina

Samverkan i fjällen

2014-08-22

Madison, Guy

Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing

2014-08-21

Isaksson, Malin

Tuffa tjejers kärlek i fan fiction

2014-06-30

Isaksson, Malin

Ett nytt, kvinnligt skrivande?

2014-06-30

Isaksson, Malin

Cyberekon: textanalys av fan fiction

2014-06-30

Rönnblom, Malin

Mönsterstaden 2.0

2014-06-18

Rönnblom, Malin

Rädsla och trygghet i ord och handling - att överkomma paradoxer i planering

2014-06-18

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2014-06-18

Eriksson, Louise

Sociala perspektiv på skogliga risker – Hantering av gamla och nya risker i en föränderlig samhällelig kontext

2014-06-17

Rönnblom, Malin

TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik

2014-06-12

Öhberg, Fredrik

Utvärdering av en icke invasiv metod för mätning av armvolym hos patienter som genomgått behandling av bröstcancer

2014-06-12

Domellöf, Magnus

Järn och Hälsa hos Nyfödda

2014-06-12

Sundström, Nina

Nya metoder för att mäta hjärnans vätskedynamik samt gång- och balansrubbningar

2014-06-04

Milton, Debra

Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk

2014-06-04

Evander, Magnus

Rift Valley fever virus - hur sker överföring, vilka mygg och djur är reservoarer och vad bestämmer sjukdomsbilden?

2014-05-28

Evander, Magnus

Att förutse och ha beredskap mot utbrott av infektionssjukdomar med förödande effekt

2014-05-27

Larsson, Jan

Kromosomala regleringssytem med bananfluga som modellsystem.

2014-05-13

Österholm, Magnus

Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

2014-04-23

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2014-03-25

Eriksson, Rikard

Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden

2014-03-19

Eriksson, Rikard

Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik

2014-03-19

Bergqvist, Ewa

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

2014-02-17

de Luna, Xavier

Statistiska metoder för studier av kognitiv åldrande: kognitionstester och hjärnavbildning

2014-02-13

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2014-01-20

Palm, Torulf

Effekter av ett omfattande lärarfortbildningsprogram i formativ bedömning på lärares undervisning och elevers motivation och kunskapsutveckling i matematik

2014-01-16

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2014-01-15

Lindgren, Eva

Vilka dörrar kan språk öppna?

2013-12-17

Ivarsson, Anneli

Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

2013-12-17


Sidansvarig: Karin Wikman
2008-11-04

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen