Till umu.se

Sök forskning

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Sandow, Erika

Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena

2017-08-31

Grill, Kalle

Framtida människor och hållbarhetsbegreppet

2017-08-28

Arvidsson, Alf

Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft

2017-08-25

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2017-06-19

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2017-06-13

Nygren, Lennart

Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.

2017-06-02

Schumann, Barbara

Befolkningens motståndskraft mot klimatförändringars påverkan på folkhälsan

2017-05-31

Samuelsson, Lars

Att förmedla en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar

2017-05-18

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2017-05-03

Eriksson, Malin

Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn.

2017-04-11

Eriksson, Marie

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

2017-04-10

Forsman, Maria

Särskild företrädare för barn

2017-04-03

Keisu, Britt-Inger

Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

2017-03-10

Liliequist, Jonas

Hedra din fader och din moder - konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och Finland

2017-03-07

Keskitalo, Carina

Mistra Arctic Sustainable Development

2017-02-28

Keskitalo, Carina

PLURAL

2017-02-28

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Wilder-Smith, Annelies

ZikaPLAN – ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar

2017-02-21

Domellöf, Magnus

Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn

2017-02-14

Sörensson, Erika

Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer

2017-02-13

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Gustafsson, Cecilia

Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige

2017-02-08

Ducoing Ruiz, Cristián

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

2017-02-08

Carson, Doris

Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden

2017-02-06

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2017-02-06

Eriksson, Rikard

Sociala nätverkens ekonomiska geografi

2017-02-02

Jarstad, Anna

Varianter av fred

2017-01-11

Langum, Virginia

Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900

2017-01-09

Langum, Virginia

Pro Futura Scientia Fellowship

2017-01-09

Langum, Virginia

The Physiology of Vice in the Middle Ages

2017-01-09


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Information till universitetets forskare

Instruktioner till användare av Forskningsdatbasen