Mitt urval ur Umeås kalender http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/rss/kalender-rss/ De kommande 10 eventen Juha Prittinen - cellbiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16826 Undersökningar om olika odlingsystem för broskceller och osteoblaster. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 27 Sep 2017 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16826 2017-09-27T07:00:00Z Elin Forsgren - neurologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16543 Patient-deriverade stamceller som modellsystem för att studera felveckat SOD1 i ALS. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-28 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Thu, 28 Sep 2017 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16543 2017-09-28T07:00:00Z Sabine Björk - omvårdnad http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16380 Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 29 Sep 2017 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16380 2017-09-29T07:00:00Z Jonas Hansson - folkhälsovetenskap http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16397 Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 29 Sep 2017 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16397 2017-09-29T07:00:00Z Maria Deldén – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16399 Perspektiv på historiefilmslitteracitet. En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16399 2017-09-29T11:00:00Z Niklas Zechner - datavetenskap http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16552 Om systematiska studier av textklassificering. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16552 2017-09-29T11:00:00Z Lars Jonasson - bild- och funktionsmedicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16755 Aerobisk träning och hjärnans hälsosamma åldrande. Kognition, hjärnstruktur och dopamin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16755 2017-09-29T11:00:00Z Lars Jonasson - bild och funktionsmedicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16800 Aerobisk träning och hjärnans hälsosamma åldrande. Kognition, hjärnstruktur och dopamin. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-09-29 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-09-29 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 29 Sep 2017 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16800 2017-09-29T11:00:00Z Björn Pilebro - kardiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16553 Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid, betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 06 Oct 2017 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16553 2017-10-06T07:00:00Z Björn Pilebro - cardiology http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16554 The Heart in Hereditary Transthyretin Amyloidosis. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-06 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 06 Oct 2017 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16554 2017-10-06T07:00:00Z