Mitt urval ur Umeås kalender http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/rss/kalender-rss/ De kommande 10 eventen Grzegorz Pietz - immunologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16544 Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki - påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Thu, 23 Nov 2017 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16544 2017-11-23T08:00:00Z Therese Kardakis - folkhälsovetenskap http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17226 Stärka arbetet med levnadsvanor i primärvården - utmaningen att förändra och att introducera riktlinjer i klinisk praxis. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 24 Nov 2017 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17226 2017-11-24T08:00:00Z Niklas Gunnarsson - medicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17340 Kronisk myeloisk leukemi och cancer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-11-24 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 24 Nov 2017 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17340 2017-11-24T12:00:00Z Robert Grahn - socialt arbete http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16281 I behandling - Klienter som återkommer i den svenska missbruksvården. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 01 Dec 2017 09:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=16281 2017-12-01T09:00:00Z Irina Alexeyeva - företagsekonomi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17305 Essäer om revisionsarvoden och ett samtida tillhandahållande av revisions-och rådgivningstjänster <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17305 2017-12-01T12:00:00Z Josefin Sabo - ekonomisk historia http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17313 Reglerad sprängkraft. Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17313 2017-12-01T12:00:00Z Vilhelm Sjögren - angiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17478 Oral antikoagulation och risk för slaganfall. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 01 Dec 2017 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17478 2017-12-01T12:00:00Z Lisa Wirebrand - molekylärbiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17235 Om globala regulatoriska faktorers inverkan på metabolism och livsstilsval i Pseudomonas putida. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17235 2017-12-08T08:00:00Z Helena Fordell - neurologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17312 Virtual reality enriched rehabilitering för strokepatienter med spatialt neglect. Diagnostik och utvärdering av rehabiliteringseffekt på spatial uppmärksamhet och neuronal aktivitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17312 2017-12-08T08:00:00Z Lina Renström - medicinsk vetenskap, inriktning anatomi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17537 TNF-alfas roll i skelettmuskulatur som utsatts för kraftig överbelastning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-08 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 08 Dec 2017 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17537 2017-12-08T08:00:00Z