Mitt urval ur Umeås kalender http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/rss/kalender-rss/ De kommande 10 eventen Caroline Blomquist - medicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18021 Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 26 Jan 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18021 2018-01-26T08:00:00Z Behzad Khoshnood - molekylärbiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17740 Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17740 2018-01-26T12:00:00Z Behzad Khoshnood - molekylärbiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17783 Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17783 2018-01-26T12:00:00Z Mattias Brunström - medicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17999 Effekt av blodtrycksbehandling vid olika blodtrycksnivåer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 26 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17999 2018-01-26T12:00:00Z Jing Helmersson - folkhälsa http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17477 Klimatförändring, Dengue och Aedesmyggor - Tidigare trender och framtida scenarier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 02 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17477 2018-02-02T08:00:00Z Catharina Norberg - omvårdnad http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17680 Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-02 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 02 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17680 2018-02-02T08:00:00Z Julia Pennlert – litteraturvetenskap http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17503 Poesi pågår – en studie av Poeter.se 2003-2016 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 02 Feb 2018 09:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17503 2018-02-02T09:00:00Z Roland Locmelis - kemi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18276 Om strukturbiologiska studier av tylakoida lumenproteiner som behövs för uppbyggnad och underhåll av fotosystem-II. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-05 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-05 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Mon, 05 Feb 2018 09:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18276 2018-02-05T09:00:00Z Jonas Johansson - folkhälsovetenskap http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17038 Initiativ för ett hälsosamt åldrande - fall och frakturprediktion. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 09 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17038 2018-02-09T08:00:00Z Kristin Blum - analytisk kemi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17662 Utsläpp av organiska föroreningar från små avlopp. Riktad och förutsättningslös screening av reningseffektivitet, transport och miljöpåverkan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-23 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-23 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Feb 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=17662 2018-02-23T08:00:00Z