Mitt urval ur Umeås kalender http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/rss/kalender-rss/ De kommande 10 eventen Pierre de Flon - neurologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18885 Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros - en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18885 2018-04-27T07:00:00Z Elisabeth Åström - psykologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18998 Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18998 2018-04-27T08:00:00Z Tomas Karlsson – historia http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18515 Låtsaskrigen. Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:15</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 08:15:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18515 2018-04-27T08:15:00Z Linda Johansson - reumatologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19005 Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 16:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19005 2018-04-27T11:00:00Z Annica Backman - medicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19051 Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-04 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-04 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 04 May 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19051 2018-05-04T07:00:00Z Anna Westerlund - epidemiologi och global hälsa http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19052 Implementeringsvetenskapens roll och hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten: undersökning av tre komplexa interventioner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 09 May 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19052 2018-05-09T07:00:00Z Anandi Rajan - virologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18103 Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsidproteiner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18103 2018-05-18T07:00:00Z Moses Tetui - Folkhälsovetenskap http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18750 Deltagarbaserade tillvägagångssätt för att stärka lokal managementkapacitet inom hälso- och sjukvården: erfarenheter från Uganda och globalt <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18750 2018-05-18T07:00:00Z Rikard Anton - matematik http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18840 Om Exponentiella Integratorer för Stokastiska Partiella Differentialekvationer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18840 2018-05-18T08:00:00Z Liv Zetterberg - socialt arbete http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18843 Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=18843 2018-05-18T08:00:00Z