Mitt urval ur Umeås kalender http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/rss/kalender-rss/ De kommande 10 eventen Stefan Anchev - företagsekonomi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19261 Information och Finansiella Marknader <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-08-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-08-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 29 Aug 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19261 2018-08-29T08:00:00Z Nicha Lapanan - företagsekonomi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19169 Individuella investerare och socialt ansvarsfulla fonder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 07 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19169 2018-09-07T11:00:00Z Hanqing Zhang - fysik http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19675 Om digital holografi och bildbehanding för tillämpningar inom biologisk fysik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 07 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19675 2018-09-07T11:00:00Z Barbara Terebieniec - växters cell och molekylärbiologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19592 Om att använda systemgenetik för att utforska komplexiteten hos bladformvariationen i Populus tremula. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-13 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-13 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Thu, 13 Sep 2018 08:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19592 2018-09-13T08:00:00Z Mensura Junuzovic - rättsmedicin http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19222 Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 14 Sep 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19222 2018-09-14T07:00:00Z Johan Bergh - patologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19598 Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 14 Sep 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19598 2018-09-14T07:00:00Z Michael Saleeb - kemi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19676 Towards novel antibacterials. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-14 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-14 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 14 Sep 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19676 2018-09-14T07:00:00Z Kristina Juneblad - reumatologi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19582 Psoriasisartrit: En komplex sjukdom - analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 14 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19582 2018-09-14T11:00:00Z Angel G. Angelov - statistik http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19538 Metoder för intervallcensurerade data och test av stokastisk dominans <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 19 Sep 2018 11:15:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19538 2018-09-19T11:15:00Z Martina Kulén - kemi http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19585 Om design, syntes och utvärdering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner med biologisk aktivitet mot Listeria monocytogenes och Chlamydia trachomatis. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-21 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-21 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 21 Sep 2018 07:00:00 GMT http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/disputationer/evenemangsvisning/?eventId=19585 2018-09-21T07:00:00Z