Till umu.se

Evenemang

Umeå universitets forskare sprider sin kunskap och sina forskningsresultat utanför universitetet genom olika typer av evenemang och öppna föreläsningar.

Du kan också besöka en disputation, då en forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. I högerspalten ser du vilka disputationer som är aktuella för tillfället.

Vissa arrangemang är årligt återkommande medan andra anordnas vid särskilda tillfällen. I kalendariet nedan finns information om vilka öppna föreläsningar som är aktuella just nu.

Umeå universitets kalendarium

April 2014

27 april kl 14.00–15.00

Gästvisning: Whitney Chadwick & Richard Overstreet

Föreläsning Whitney Chadwick och Richard Overstreet ger en visning av utställningen Leonor Fini / Pourquoi pas? Språk: Engelska.

29 april kl 13.00–14.30

Teacher Education: Developments in Europe and aspects of its future

Föreläsning Where is European teacher education today and what can we expect for tomorrow?


Maj 2014

3 maj kl 14.00–18.00

Vernissage: Konsthögskolan / Cultural Capital

Utställning Årets examensutställning av Konsthögskolans mastersklass öppnas. Verk av fjorton konstnärer.

4 maj kl 14.00–15.00

Gästvisning av Anna Croon Fors

Föreläsning Anna Croon Fors, Centrum för genusstudier vid Umeå universitet, ger en visning av utställningen Leonor Fini / Pourquoi pas?

6 maj kl 18.30–19.30

Studenter från Konsthögskolan visar sin utställning

Föreläsning Konsthögskolans mastersutställning visas av några av konstnärerna

7 maj kl 18.30–20.00

Feministiska tänkare: Postkoloniala feminister

Föreläsning Postkoloniala feminister utmanar en rasistisk samtid Linda Berg, etnolog & Maria Carbin, statsvetare.

8 maj–1 juni

Vernissage Samtida självporträtt

Utställning Utställningen Samtida självporträtt öppnas.

9 maj kl 09.00–20.00

Seminariedag om självporträtt och konstpedagogik

Konferens Ett tvåårigt internationellt projekt om självporträtt och konstpedagogiska metoder sammanfattas och presenteras för en bred publik.

11 maj kl 14.00–15.00

Studenter från Konsthögskolan visar sin utställning

Föreläsning Konsthögskolans mastersutställning visas av några av konstnärerna

13 maj kl 18.30–19.30

Studenter från Konsthögskolan visar sin utställning

Föreläsning Konsthögskolans mastersutställning visas av några av konstnärerna

14 maj

Minisymposium ”Mixed Methods”

Seminarium Ett ökat intresse att kombinera kvalitativ och kvantitativ metodik har bidragit till ett ökat kunskapsbehov inom området. Syftet med temat "Mixed methods" är att få en inblick i metoden.

14 maj kl 13.00–16.00

Kortkurs: Hantera kvalitativa forskningsmaterial med Atlas.ti

Kurs/utbildning Kortkursen ger en första introduktion till Atlas.ti, en programvara för att organisera, koda och analysera kvalitativa forskningsmaterial.

14 maj kl 14.00–17.00

Debatt om svensk forskningspolitik – med samtliga riksdagspartier

Seminarium Alarmerande rapporter beskriver att svensk forskning halkar efter länder jämförbara i storlek och resurser. Nu bjuder Future Faculty vid medicinska fakulteten in till en ny debatt, denna gång med svenska riksdagspolitiker i panelen. Hur ser våra riksdagspartier på svensk forskning och vilka vallöften kommer vi att få höra?


Sidansvarig: Karin Wikman
2012-10-24

Utskriftsversion