Till umu.se

Evenemang

Umeå universitets forskare sprider sin kunskap och sina forskningsresultat utanför universitetet genom olika typer av evenemang och öppna föreläsningar.

Du kan också besöka en disputation, då en forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. I högerspalten ser du vilka disputationer som är aktuella för tillfället.

Vissa arrangemang är årligt återkommande medan andra anordnas vid särskilda tillfällen. I kalendariet nedan finns information om vilka öppna föreläsningar som är aktuella just nu.

Umeå universitets kalendarium

Oktober 2017

21 oktober kl 09.00–09.20

Har vi koll på KOL?

Föreläsning Har vi koll på KOL? Professor Karin Wadell vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering forskar om KOL.

21 oktober kl 09.00–09.20

Från fallandesot och fördomar till familjebildning

Föreläsning Från fallandesot och fördomar till familjebildning Professor Torbjörn Tomson vid Karolinska Institutet forskar om epilepsi, med särskild inriktning på läkemedel och graviditet

21 oktober kl 09.00–09.20

Econometrics and data science

Föreläsning Econometrics and data science Professor Giovanni Forchini vid Handelshögskolan vid Umeå universitet forskar om inom statistik och ekonometri, där han använder matematik för att studera egenskaperna hos olika ekonometriska och statistiska verktyg.

21 oktober kl 09.00–09.20

Kvalitet i högre utbildning – Vad är det?

Föreläsning Kvalitet i högre utbildning – Vad är det? Professor Christina Segerholm vid Pedagogiska institutionen forskar om hur utbildning styrs och inte minst hur utbildningen påverkas av olika system för utvärdering och kvalitetssäkring.

21 oktober kl 09.00–09.20

Undervisning, lärande och intresse för naturvetenskap – Lärares utmaningar

Föreläsning Undervisning, lärande och intresse för naturvetenskap – Lärares utmaningar Professor Christina Ottander vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik forskar om vilken lärarkunskap som behövs för att utveckla och stödja elever i liknande undervisningsformer

21 oktober kl 09.00–09.20

Varför mat smakar bättre när vi är hungriga

Föreläsning Varför mat smakar bättre när vi är hungriga Professor Mattias Alenius vid Institutionen för molekylärbiologi studerar varför hungerkänslor gör att mat luktar bättre.

21 oktober kl 09.30–09.50

Obesity related mortality in the U.S. and Sweden: A study in contrasts

Föreläsning Obesity related mortality in the U.S. and Sweden: A study in contrasts Dr. Paul Jenkins från Bassett Healthcare är en internationellt framstående amerikansk statistiker med fokus på folkhälsa.

21 oktober kl 09.30–09.50

Högtryck i lungan – Pah, trycket du inte kände till!

Föreläsning Högtryck i lungan – Pah, trycket du inte kände till! Professor Stefan Söderberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar om hjärt- och kärlsjukdom och vilka faktorer som ökar risken att drabbas av ohälsa över tid.

21 oktober kl 09.30–09.50

Is history a social science?

Föreläsning Is history a social science? Professor Marco H.D. van Leeuwen vid Universiteit Utrecht forskar om olika aspekter av social ojämlikhet samt hur samhällets institutioner påverkar utvecklingen och effekten av ojämlikhet.

21 oktober kl 09.30–09.50

Why don’t we save the earth?

Föreläsning Why don’t we save the earth? Professor Malcolm Fairbrother vid Sociologiska institutionen forskar om miljöattityder, social tillit och globalisering.

21 oktober kl 09.30–09.50

Channeling bacterial stress responsiveness to our advantage

Föreläsning Channeling bacterial stress responsiveness to our advantage Professor Matthew Francis vid Institutionen för molekylärbiologi forskar om bakteriers fysiologi och sjukdomsframkallande egenskaper.

21 oktober kl 09.30–09.50

Metabolizing data

Föreläsning Metabolizing data Professor Gary Siuzdak vid the Scripps Research Institute är en pionjär inom masspektrometriteknologi och har under de senaste 15 åren gått i bräschen för masspektrometribaserad metabolomik.

21 oktober kl 10.00–10.20

Rehabilitera mera – men sen då?

Föreläsning Rehabilitera mera – men sen då? Professor Britt-Marie Stålnacke vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering forskar om rehabilitering.

21 oktober kl 10.00–10.20

CRISPR-Cas9 – A revolutionizing gene editing technology for all life sciences

Föreläsning CRISPR-Cas9 – A revolutionizing gene editing technology for all life sciences Professor Emmanuelle Charpentier vid Max Planck Institute for Infection Biology studerar bakteriers infektionsmekanismer och hur de regleras.

21 oktober kl 10.00–10.20

Medarbetares välbefinnande i entreprenöriella företag

Föreläsning Medarbetares välbefinnande i entreprenöriella företag Professor Jim Andersén vid Handelshögskolan vid Umeå universitet forskar om hur företag kan skapa och framförallt bibehålla hög lönsamhet över tid.

21 oktober kl 10.00–10.20

Vad händer med arbetskraften när företaget läggs ned?

Föreläsning Vad händer med arbetskraften när företaget läggs ned? Professor Rikard Eriksson vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia forskar om varför geografiska skillnader i sysselsättning och inkomster tenderar att vara beständiga, och varför vissa regioner lyckas motstå och anpassa sig till ekonomiska kriser bättre än andra.

21 oktober kl 10.00–10.20

Hur kan forskning komma till nytta?

Föreläsning Hur kan forskning komma till nytta? Björn O. Nilsson, VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har visat stort engagemang i att stärka samverkan mellan universitet, näringsliv och andra samhällsaktörer

21 oktober kl 10.00–10.20

Från framtidens gifter till framtidens lösningar

Föreläsning Från framtidens gifter till framtidens lösningar Patrik Andersson vid Kemiska institutionen tar i sin forskning fram nya metoder för att både hitta och byta ut de mest skadliga ämnena i samhället.

21 oktober kl 10.40–11.00

Hjärtinfarkt och stroke – Hur förebygga komplikationer?

Föreläsning Hjärtinfarkt och stroke – Hur förebygga komplikationer? Professor Thomas Mooe vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar om hjärtinfarkt och stroke.

21 oktober kl 10.40–11.00

Tät med e-hälsa – Om inkontinens

Föreläsning Tät med e-hälsa – Om inkontinens Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar om inkontinens.

21 oktober kl 10.40–11.00

Declaring war on problems: A call to rein in the concept

Föreläsning Declaring war on problems: A call to rein in the concept Professor emerita Carol Bacchi vid University of Adelaide forskar om problemskapande i policy.

21 oktober kl 10.40–11.00

Vilket samhällsansvar tar vinstmaximerande företag?

Föreläsning Vilket samhällsansvar tar vinstmaximerande företag? Docent Tommy Lundgren vid Handelshögskolan vid Umeå universitet forskar bland annat om förståelse för hur miljö- och klimatpolicy påverkar företagens ekonomiska och miljömässiga prestanda.

21 oktober kl 10.40–11.00

Nanofysik och energiförsörjning – Hur hänger det ihop?

Föreläsning Nanofysik och energiförsörjning – Hur hänger det ihop? Professor Thomas Wågberg vid Institutionen för fysik forskar i fältet mellan materialvetenskap och nanoteknologi

21 oktober kl 10.40–11.00

Folkskolläraren och potatisen – En folkbildares reflektioner

Föreläsning Folkskolläraren och potatisen – En folkbildares reflektioner Utvecklingsledare Bo Nilsson, Bjurholm, har bidragit med många initiativ för lärarfortbildning, inte minst genom den framgångsrika verksamheten Skogen i skolan

21 oktober kl 11.10–11.30

DNA-molekylens ångvält förhindrar skador vid farthinder

Föreläsning DNA-molekylens ångvält förhindrar skador vid farthinder Medicine doktor Nasim Sabouri vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik forskar om bevarande av arvsmassans struktur och konsekvenserna av att modifiera DNA-syntesens arbete.

21 oktober kl 11.10–11.30

EU-rätt på 24 språk – Omöjligt eller bara svårt?

Föreläsning EU-rätt på 24 språk – Omöjligt eller bara svårt? Professor Mattias Derlén vid Juridiska institutionen forskar om domstolar och språk.

21 oktober kl 11.10–11.30

The East India company: The first modern multinational?

Föreläsning The East India company: The first modern multinational? Professor Stewart Clegg vid University of Technology Sydney (UTS) är en internationellt etablerad forskare.

21 oktober kl 11.10–11.30

Tipping points in nature and society

Föreläsning Tipping points in nature and society Dr. David Seekell vid Institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap forskar om miljövetenskap.

21 oktober kl 11.10–11.30

In bed with God

Föreläsning In bed with God Docent Virginia Langum vid Institutionen för språkstudier studerar medeltida litteratur och kultur.

21 oktober kl 11.10–11.30

Förmaksflimmer – vanligt och kan vara farligt

Föreläsning Förmaksflimmer – vanligt och kan vara farligt Adjungerad professor Jan-Håkan Jansson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin arbetar vid Skellefteå sjukhus och har bland annat startat specialistmottagning för förmaksflimmer och koagulationsbehandling.

21 oktober kl 11.40–12.00

Technology shifts, path dependency and environmental policy

Föreläsning Technology shifts, path dependency and environmental policy Mads Greaker, Statistisk Sentralbyrå, och Kristoffer Midttømme, Menon Economics, har gjort en studie om nätverksvaror och deras implikationer för miljöpolitik

21 oktober–29 oktober

IDEASTHESIA

Utställning

21 oktober kl 14.00–15.00

Arktiskt seminarium till H.M. Konungens ära

Seminarium Lördagen 21 oktober bjuder Umeå universitet in till vetenskapligt seminarium, i Hans Majestät Konungens närvaro. Temat är Arktis – en högaktuell global angelägenhet – mycket på grund av de klimatförändringar som i dag är ett stort hot mot hela världens framtid.

21 oktober kl 17.00

Årshögtidens ceremoni

Övrigt Årshögtidens ceremoni där universitetet installerar nya professorer, promoverar hedersdoktorer och delar ut vetenskapliga priser. Ceremonin är öppen för allmänheten och pågår i ca två timmar.

23 oktober kl 18.00–20.00

Alumnträff New York City

Övrigt Välkommen till Umeå universitets första egna alumnträff i New York City, en afterwork på Manhattan.

24 oktober kl 09.00–11.30

Student Generated Content

Kurs/utbildning This workshop explains, justifies and exemplifies real life examples of Student generated content.

24 oktober kl 12.10–12.30

Open in order to promote global health action

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

25 oktober kl 12.10–12.30

Open access: modeller och författaravgifter

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

25 oktober kl 16.00–21.00

FabLab Sliperiet onsdagar 16-21

Övrigt Välkommen till FabLab, en öppen verkstad dit vem som helst kan komma och tillverka nästan vad som helst. Här får du möjlighet att testa digitala verktyg som 3D-skrivare, symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster. Inga förkunskaper behövs och det kostar inget att komma hit.

25 oktober kl 18.00–21.00

Alumnkväll Washington DC

Övrigt Den 25 oktober på kvällen bjuds alumner in till ett event på House of Sweden i Washington DC.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion