Till umu.se

Evenemang

Umeå universitets forskare sprider sin kunskap och sina forskningsresultat utanför universitetet genom olika typer av evenemang och öppna föreläsningar.

Du kan också besöka en disputation, då en forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. I högerspalten ser du vilka disputationer som är aktuella för tillfället.

Vissa arrangemang är årligt återkommande medan andra anordnas vid särskilda tillfällen. I kalendariet nedan finns information om vilka öppna föreläsningar som är aktuella just nu.

Umeå universitets kalendarium

Oktober 2014

28 oktober–29 oktober

Kompetensutveckling för skolans personal, vecka 44

Konferens Umeå universitet erbjuder skolans personal kompetensutveckling under vecka 44.

28 oktober kl 13.00–16.00

Tre föreläsningar på temat "Unga, sex och internet"

Seminarium Umeå universitet och MediaCenter/Region Västerbotten arrangerar en halvdag om unga och nätet. Tre föreläsningar från Sveriges ledande experter inom området Unga, sex och internet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten, gratis och kräver inga förkunskaper.

29 oktober kl 11.30–12.15

Idrottslunch: HPU - hälsosam prestationsutveckling.

Föreläsning Michael Svensson, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap - idrottsmedicinska enheten, föreläser om ett stort

29 oktober kl 19.00–20.00

Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985

Föreläsning Stilens munterhet heter en nyutkommen bok där litteraturforskaren Annelie Bränström-Öhman publicerar ett urval av Sara Lidmans dagboksanteckningar från 1975-1985.

30 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: En "ren" näring eller kultur? Om konkurrerande bilder av rennäringen

Föreläsning Annette Löf, centrum för samisk forskning, Umeå universitet, föreläser under rubriken: En "ren" näring eller kultur? Om konkurrerande bilder av rennäringen.

30 oktober kl 18.30–20.00

Konstnärspresentation

Föreläsning Konstnären Rafael Lozano-Hemmer presenterar sitt arbete. Den 2 nov öppnar hans utställning A Draft of Shadows på Bildmuseet.

30 oktober kl 18.30–20.00

Ebola – epidemin, sjukdomen och hur vi förbereder oss

Föreläsning Informationskväll med föredrag, panelsamtal och frågestund om Ebola.


November 2014

2 november kl 14.00–18.00

Vernissage : Tre utställningar öppnas

Utställning Utställningarna Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows, Anders Sunna och Campanas öppnas.

3 november kl 10.00–16.00

Barntoppmöte

Konferens FN:s Barnkonvention ”föddes” i slutet av november 1989. I år, 25 år senare, vill Region Västerbotten bjuda in till Barntoppmöte på temat "Barns rätt till språk och identitet".

3 november–4 november

Family relationships: ethical and legal aspects

Workshop Workshop vid Umeå universitet som behandlar etiska och juridiska aspekter av familjerelationer.

4 november–5 november

Mimers årliga forskarkonferens

Konferens Mimers årliga forskarkonferens är en mötesplats för doktorander, forskare och folkbildare inom alla discipliner. Ett samarrangemang med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet .

5 november kl 12.10–12.55

Till häst genom Västerbotten

Kultur på campus Sven Björklund och Olof Wretling berättar om boken ”Till häst genom Västerbotten”. I juni 2014 lämnar Sven Björklund och Olof Wretling Umeå (till häst) för en berättarjakt genom tre årstider i Västerbotten. Som Bröderna Grimm fast 200 år senare.

5 november kl 12.15–12.35

Visualisering av tyst åderförkalkning med ultraljud – ny strategi för effektivare prevention av hjärtkärlsjukdom

Föreläsning Margareta Norberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

5 november kl 19.00–20.00

Historier om Umeås regementen

Föreläsning Umeå räknades förr som en militärstad med både infanteriregemente (I20) och Norrlands blå dragoner (K4). Lars Flodström berättar om Umeå som militärstad med sina regementen, militärer och miljöer.

6 november kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium november

Seminarium Arcum lunchseminarium november

6 november kl 12.00–13.00

Arcum Lunch Seminar

Seminarium Thursday 6 November, 12.00-13.00 in Triple Helix, Samverkanshuset Arcum invites to the third seminar in the Arcum Lunch Seminar Series during autumn 2014.

6 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Mer blod någon? Populärkulturens vampyrer i fansens versioner

Föreläsning Malin Isaksson & Maria Lindgren Leavenworh, båda institutionen för språkstudier, föreläser under rubriken "Mer blod någon? Populärkulturens vampyrer i fansens versioner"

9 november kl 12.00–17.00

Lappa och laga i plast och ull

Övrigt - Har du en tröja med ett hål, ett sprucket handtag, eller ett fult Iphone fodral? Workshop med Jonas Nobel / Uglycute i Bildverkstaden.

11 november kl 09.30–16.30

Aerpiemaahtoe jih vaajmoen gïele - traditionell kunskap och hjärtats språk

Seminarium Vaartoe/CeSam och Sametinget arrangerar ett seminarium i anslutning till MR-dagarna, som handlar om traditionell kunskap och språkrevitalisering.

11 november kl 13.15–15.00

Margareta Tillberg - Dissidens och industrispionage. Design i Sovjetunionen under det kalla kriget

Seminarieserie Högre seminariet i idéhistoria och vetenskaps-, teknik- och miljöstudier bjuder in till seminarium med Margareta Tillberg (Stockholms Universitet).

12 november kl 08.00–16.15

Exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen

Seminarium I föreläsningsserien "Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte" presenteras ett seminarium som kommer att handla om exploateringar i Sápmi med speciellt fokus på gruvnäringen.

12 november kl 08.30–16.30

0-fels kvalitetskonferens

Konferens Förmiddagen innehåller föredrag av kvalitetsprofessorn Bengt Klefsjö och jämställdhetsexperten Helena Österlind. På eftermiddagen talar "hjärnladyn" Jenny Åkerman hur man mentalt förbereder verksamhetsförändringar.

12 november kl 09.00–12.00

Kortkurs: Att förstå programmeringens grunder

Kurs/utbildning I denna kurs tittar vi närmare på grunderna i programmering. Vad är ett programspråk och hur kan olika språk skilja sig åt? Vilken kunskap behöver man för att göra ett program och vilka är grundstenarna i de flesta programspråken?

12 november kl 12.15–12.35

Mag-tarmsymptom vid Skelleftesjukan - orsak och verkan

Föreläsning Jonas Wixner, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

12 november kl 19.00–20.00

Musikkväll: Andreas Drott och Ola Sundqvist

Konsert En musikkväll med två gitarrister och sångare från Umeå: Andreas Drott och Ola Sundqvist

13 november kl 09.00–12.00

Short course: Optimising the quality of video tutorials

Kurs/utbildning Online lectures are widely becoming the norm in education at all levels. If you have studied online you have probably experienced a wide variation in quality. This is a hands-on workshop which guides you to becoming an expert.

13 november–15 november

Mänskliga Rättighetsdagarna 2014

Konferens Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum i Umeå den 13-15 november. Årets tema är "Röster för rättigheter – mänskliga rättigheter och kultur". Ett flertal forskare och institutioner vid Umeå universitet medverkar i arrangemanget.

16 november kl 14.00–15.00

Curatorvisning av Rafael Lozano-Hemmer

Övrigt Intendent Cecilia Andersson visar utställningen Rafael Lozano-Hemmer / A Draft of Shadows

19 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Fler flickor i innebandy

Föreläsning Inger Eliasson och Annika Johansson, pedagogiska institutionen, presenterar projektet Fler flickor i innebandy, om varför flickor i tonåren slutar spela innebandy.

19 november kl 12.15–12.35

Sjuka barn, lidande och tröst

Föreläsning Charlotte Ångström Brännström, Institutionen för omvårdnad

19 november kl 13.00–16.00

Kortkurs: Skapa spel med Unity 3D

Kurs/utbildning Kursen är en introduktion till Unity. Vi går igenom processen från att ladda hem och installera programmet till att skapa ett färdigt, körbart “spel” som går att lägga ut på webben eller köra lokalt på datorn.


Sidansvarig: Karin Wikman
2014-10-13

Utskriftsversion