Till umu.se

Evenemang

Umeå universitets forskare sprider sin kunskap och sina forskningsresultat utanför universitetet genom olika typer av evenemang och öppna föreläsningar.

Du kan också besöka en disputation, då en forskarstuderande försvarar sin doktorsavhandling offentligt. I högerspalten ser du vilka disputationer som är aktuella för tillfället.

Vissa arrangemang är årligt återkommande medan andra anordnas vid särskilda tillfällen. I kalendariet nedan finns information om vilka öppna föreläsningar som är aktuella just nu.

Umeå universitets kalendarium

November 2015

29 november kl 14.00–15.00

Sinne och minne

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång en luktforskare om hur vi tolkar vår omvärld via våra sinnen och en minnesforskare om kopplingar mellan livsstil och minne.


December 2015

1 december kl 12.10–12.30

Värt att se – ett konstverk på campus

Utställning Med anledning av Umeå universitets 50 årsfirande startar konst- och kulturföreningen Arte en ny programserie, Värt att se: ett konstverk på campus.

1 december kl 13.00–15.00

”…kritisk diskussion om humanioras roll i samtid och framtid”

Seminarium Humanioras ställning nu och i framtiden – introduktion av historikern Arne Jarrick, Stocholms universitet, en av författarna bakom rapporten "Humanities World Report 2015"

1 december kl 18.30–19.30

Folkmedicin och shamanism

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång en religionsvetare om synen på shamanism och en etnolog om föreställningar om kropp, sjukdom och hälsa.

2 december kl 12.00–13.00

Arcum lunchseminarium December 2015

Seminarium Arcum invites to a lunch seminar on Wednesday, December 2, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University.

3 december kl 09.00–17.00

Common Research Ground – Collaboration for Enhanced Quality

Workshop The importance of focusing on consensus and ethics in cooperation. Our aim is to give you all a small “smorgasbord” of what is going on as well as what has been going on in the Industrial Doctoral School.

3 december kl 13.00–16.00

Skapa spel med Unity 3D

Kurs/utbildning Kursen är en introduktion till Unity. Vi går igenom processen från att ladda hem och installera programmet till att skapa ett färdigt, körbart “spel” som går att lägga ut på webben eller köra lokalt på datorn.

3 december kl 14.00

Kempestiftelserna offentliggör Gunnar Öquist Fellows 2015

Övrigt Kempestiftelserna offentliggör årets Gunnar Öquist Fellows i Stora hörsalen i KBC-huset.

6 december kl 14.00–15.00

Visualisering och placebo

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång om medicinsk forskning med både mikroskopiska och holistiska perspektiv, om cellforskning och sanningen om placeboeffekter.

8 december kl 18.00–22.00

Umeå Tech Arena

Övrigt Umeå Tech Arena är en mötesplats för innovatörer, entreprenörer, visionärer och investerare. Välkommen att möta upp den 8 december i Väven.

8 december kl 18.30–19.30

Ny teknik och idén om en digital planet

Föreläsning Forskarsamtal i anslutning till utställningen The World was Flat. Denna gång en genusforskare som intresserar sig för digitaliseringen av vardagslivet och en idéhistoriker om ”Den digitala planeten”.

16 december kl 13.00–14.00

Paulo Teodoro de Matos: Counting Colonial Populations in the Portuguese Overseas Empire, 1750-1875. Sources, social categorization and census-taking processes

Seminarium Paulo Teodoro de Matos är historiker med demografisk inrikting från Universidade Nova de Lisboa. de Matos' forskning kretsar kring historisk demografi, socialhistoria och den portugisiska expansionens historia. Seminariet hålls på engelska.


Januari 2016

19 januari kl 09.00–16.30

ARCUM Match Making Day at Folkets Hus

Övrigt With a growing network of Arctic researchers, Arcum cordially invites you to meet and to communicate your ongoing or future research with an Arctic/Northern approach with colleagues from all faculties. All participants will give a 5-10 minutes’ presentation on his/her research followed by questions.

21 januari–17 mars

Inbjudan: Hur kunskap får liv-att undervisa för motivation och lust

Workshop Verkstäderna vänder sig till universitetspedagoger från olika discipliner och verksamheter som är intresserade av att utveckla arbetssätt och arbetsformer samt diskutera möjligheter att arbeta kreativt och stimulerande i olika undervisningssituationer.


Februari 2016

3 februari kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Prestationsteknologi med inriktning mot biomekanik och fysiologi

Föreläsning HC Holmberg är en av Sveriges främste experter inom området prestation och skidåkning. Under dagens idrottslunch kommer han att prata om prestationsteknologi med inriktning mot biomekanik och fysiologi med reflektioner och exempel från Olympisk idrott och hur de arbetar med detta område på Nationellt Vintersportcentrum.

24 februari–25 februari

Umeå Renewable Energy Meeting 2016, 24-26 February

Konferens UREM 2016 - Understanding and applying photosynthesis for a safe future Organizers: Christiane Funk, Sylvia Larsson, Johannes Hansson and Johannes Messinger More information on the English website.


Maj 2016

21 maj kl 16.00

Vårpromotionens ceremoni

Övrigt Vid vårpromotionens ceremoni firas de doktorer som har tagit ut sin doktorsexamen vid Umeå universitet. Promotionsceremonin är öppen för allmänheten och pågår ca två timmar.


Sidansvarig: Presskontakt
2014-10-13

Utskriftsversion