Våld på urfolks marker

Datum: 2018-02-18
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Bildmuseet
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Kristina Sehlin MacNeil, etnolog vid Umeå universitet, ger en föreläsning i anslutning till The Sovereign Forest av konstnären och filmskaparen Amar Kanwar. Utställningen handlar om markkonflikter i den indiska delstaten Odisha, men ställer frågor som dessvärre är högst relevanta på många olika platser i världen.

I sin föreläsning kommer Kristina Sehlin MacNeil att berätta om vad hon kallar extraktivt våld, det vill säga direkt våld mot människor, djur och natur i samband med att man utvinner naturtillgångar. Det är en typ av våld som framför allt påverkar människor med starka kopplingar till sina marker, som till exempel samer i Sverige och aboriginer i Australien. Föreläsningsspråk: Svenska

Kristina Sehlin MacNeil är postdoktor vid Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. Hon disputerade 2017 med en avhandling om konflikter och maktrelationer mellan utvinningsindustrier och urfolk i Sverige och Australien. (Extractive Violence on Indigenous Country: Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries).

Det här evenemanget är en del av programmet till utställningen
Amar Kanwar / The Sovereign Forest
 


Arrangör: Bildmuseet
Kontaktperson: Bildmuseet
Evenemangstyp: Föreläsning
Lägg till i din kalender


Avhandlingar i det digitala vetenskapliga arkivet

Kommande avhandlingar (DiVA)

Senast publicerade avhandlingar (DiVA)