Till umu.se

Filmer om universitetets forskning

Umeå universitets forskare blir då och då filmade när de medverkar i populärvetenskapliga debatter eller föreläsningar. Det händer också att universitetet producerar egna filmer.

UR Samtiden: Hur vet träden att det är höst?

Stefan Jansson föreläser om trädNästan samma dag varje år börjar aspens löv att gulna. Men olika aspar väljer olika dagar. Hur går det till? Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, berättar om trädens gener. Mer om Stefan Janssons forskning

Avslöjar bloddoping med revolutionerande metod

Christer Malm, docent och chef vid idrottsmedicin, har tillsammans med sitt forskarteam kommit på en metod som avslöjar bloddoping. Intervjun är gjord av Fjärde uppgiften.
Mer om Christer Malms forskning

Vet mycket om att göra lite

Idéhistorikern Lena Eskilsson har alltid varit intresserad av människans syn på den tid på dygnet då vi varken arbetar eller sover – den lediga tiden. I en intervju med Fjärde uppgiften ger hon historiska och idémässiga förklaringarna till synen på fritid.

Statistiska ögon på svenska elevers kunskapstapp

Mörka tidningsrubriker  larmar om hur svenska elever tappar i kunskap jämfört med andra länder. En som vridit och vänt på de här testresultaten i många år är statistikern Marie Wiberg. Här intervjuas hon av Fjärde uppgiften.

Växter - en mänsklig historia

Karin Viklund, professor i arkeologi med miljöarkeologisk inriktning, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om växtlämningar som kan ge kunskap om kosthåll och matkultur i äldre tid.
Mer om Karin Viklunds forskning

Ledarskap för utveckling och lärande

Jonas Höög, professor i sociologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om ledarskap i skolan, arbetsliv och organisation.
Mer om Jonas Höögs forskning

Korrelera mera - dataanalys på ett enklare sätt

Johan Trygg, professor i kemometri med inriktning mot metodutveckling för analys av komplexa data, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om hur stora datamängder ska analyseras.
Mer om Johan Tryggs forskning

Designar för att skapa diskussion

Johan Redström, professor i design, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om hur vi ser på och använder vanliga vardagsföremål och om hållbar design.
Mer om Johan Redströms forskning

Vad kostar kvinnors otrygghet i våra städer?

Christine Hudson, professor i statsvetenskap, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om hur makten på lokal och regional politisk nivå fördelas utifrån ett genusperspektiv.
Mer om Christine Hudsons forskning

Växthusgaser och produktivitet i akvatiska ekosystem

Jan Karlsson, professor i naturgeografi med inriktning mot akvatisk biogeokemi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om akvatiska ekosystem och hur dessa påverkas av klimatet.
Mer om Jan Karlssons forskning

Så sparar man 10 miljarder åt staten

Erland Mårald, professor i idéhistoria, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om hållbart skogsbruk och medverkar i det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Future Forests".
Mer om Erland Måralds forskning

Genus och hälsa - viktigt att studera för bättre livsvillkor

Ann Öhman, professor i sjukgymnastik, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om genus och hälsa och om genusbaserat våld, och har bland annat genomfört studier i Nicaragua.
Mer om Ann Öhmans forskning

Funktion och egenskaper hos biomaterial

Göran Sjögren, professor i odontologisk materialvetenskap, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om biomaterial och deras kliniska funktion och materialtekniska egenskaper.
Mer om Göran Sjögrens forskning

Om kvinnor, makt och politik genom historien

Åsa Karlsson Sjögren, professor i historia, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om hur kön, medborgarskap och ekonomi hänger samman.
Mer om Åsa Karlsson Sjögrens forskning

Skapande forskning inom design och informationsteknik

Daniel Fällman, professor i informatik, är en av Umeå universitets nya professorer. Ett av hans forskningsområden rör digitala interaktionsformer, ett annat skapande av interaktiva forskningsprototyper.
Mer om Daniel Fällmans forskning

På spaning efter orsaken till ALS

Thomas Brännström, professor i patologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om orsaken till amyotrofisk lateralskleros, ALS.
Mer om Thomas Brännströms forskning

Uthållig användning av biomassa

Dan Boström, professor i oorganisk kemi, särskilt teknisk oorganisk kemi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om termisk energiomvandling av biomassa, d.v.s. hur man med hjälp av olika processer kan utvinna förnyelsebar energi.
Mer om Dan Boströms forskning

Allt viktigare att kunna styra många projekt samtidigt

Tomas Blomquist, professor i företagsekonomi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om projekt- och temporärorganisation.
Mer om Tomas Blomquists forskning

Vill utveckla nya metoder för bättre oral hälsa hos barn

Christina Stecksén Blicks, professor i pedodonti, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om karies hos barn.
Mer om Christina Stecksén Blicks forskning

Att förstå mekanismerna bakom filosofiska problem

Gunnar Björnsson, professor i filosofi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om vad det är att tillskriva någon ansvar för en handling eller händelse.
Mer om Gunnar Björnssons forskning

Sjösediment - naturens arkiv

Richard Bindler, professor i paleolimnologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Han studerar miljöförändringar över tid genom att analysera sjösediment, biologiska lämningar från sjön.
Mer om Richard Bindlers forskning

Om faran med att fastna i tiden

Maria Grazia Carelli, professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om tid och hur vi människor förhåller oss till olika tidsperspektiv i livet.
Mer om Maria Grazia Carellis forskning

Studerar en norrländsk blödarfeber

Professor Clas Ahlm i labbetClas Ahlm, professor i infektionssjukdomar, är en av Umeå universitets nya professorer. Han forskar om infektionssjukdomen sorkfeber, som är en form av blödarfeber.
Mer om Clas Ahlms forskning


Sidansvarig: Presskontakt
2016-08-19

Utskriftsversion