Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Daniel Fällman, professor i informatik, är en av Umeå universitets nya professorer. Ett av hans forskningsområden rör digitala interaktionsformer, ett annat skapande av interaktiva forskningsprototyper.
Mer om Daniel Fällmans forskning