Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Anna-Karin Hurtig, professor i folkhälsovetenskap, är en av Umeå universitets nya professorer. Hon forskar om hur hälsosystemen i länder i Afrika och Latinamerika kan stärkas t.ex. genom samverkan med frivilliga byhälsoarbetare.
Mer om Anna-Karin Hurtigs forskning