Till umu.se

Livets minsta molekyler – metaboliterna

Ur livets minsta molekyler – metaboliterna – går det att få fram detaljerad information som är av stort intresse inom både medicinsk forskning och växtforskning. Kopplingar finns till exempel till bakterieresistens, cancer och neurologiska sjukdomar. Metaboliterna ger också ledtrådar om varför växter fäller sina blad och hur de påverkas av kyla.

Umeå universitet tillhör den internationella forskningsfronten inom forskningsområden som infektionsbiologi och växt- och skogsbioteknik. Denna forskning är starkt sammankopplad med den teknikplattform för metabolomikforskning som Umeå universitet och SLU i Umeå byggt upp. Tillsammans intar de två universiteten en nationellt och internationellt ledande position inom området, vilket ger förutsättningar för Umeå att tjäna som nationell metabolomiknod.

Nedan kan du läsa mer om tekniken och om några av många projekt inom forskningsområdet.

Bild: Johan Gunséus/Synk

Tema: Livets molekyler

Nytt forskningscentrum för metabolomikforskning invigt

Nytt forskningscentrum för metabolomikforskning invigt

Swedish Metabolomics Centre, lokaliserat på KBC, invigdes förra tisdagen av Marianne Sommarin, vice-rektor för forskning vid Umeå universitet och Johan Schnürer, vicerektor för samverkan vid SLU.


Sverigeledande teknik ger koll på detaljer

Sverigeledande teknik ger koll på detaljer

INFRASTRUKTUR Infektioner, växtförädling, cancer, ALS, problem med snytbaggar. Cellens minsta molekyler – metaboliterna – ger ledtrådar inom ett minst sagt brett forskningsfält. I Umeå finns ledande teknik för att utföra arbetet.


Detektiv bland kroppens minsta molekyler

Detektiv bland kroppens minsta molekyler

Anders Nordström söker efter ledtrådar till nya mediciner mot cancer och andra sjukdomar bland kroppens minsta molekyler – metaboliterna. – Vi försöker få fram ett mer rationellt sätt att leta efter nya läkemedel, berättar han.


Ingen nyhet vald

Per vill ta reda på höstens hemligheter

Per vill ta reda på höstens hemligheter

Hösten bjuder på ett fantastiskt färgfyrverkeri, men vad är det egentligen som händer när växternas blad gulnar? Det vill Per Gardeström, professor vid Umeå Plant Science Centre, ta reda på.


Markörer som kan avslöja prostatacancer

Markörer som kan avslöja prostatacancer

Molekylärbiologen Pernilla Wikström letar i sin forskning efter biologiska markörer som kan avslöja aggressiv prostatacancer. Förhoppningsvis kan de också ge idéer till förbättrade behandlingsstrategier. Nya resultat visar att kolestorol verkar vara en möjlig målmolekyl för behandling.


Bakterieavväpnare aktiverar fiberbildning hos parkinsonprotein

Samma substans som bromsar bakteriers infektionsförmåga kan påskynda fiberbildning av det protein som är delaktigt i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Studien visar hur viktig grundforskning är för att förstå eventuella sidoeffekter då läkemedelskandidater växelverkar med olika målproteiner.Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Söker ledtrådar till nya mediciner

Molekylärbiologen Anders Nordström söker efter ledtrådar till nya mediciner mot cancer och andra sjukdomar bland kroppens minsta molekyler – metaboliterna. 2011 utsågs han till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning. 

Läs mer om Anders Nordströms forskning