Till umu.se
Bild på norrsken över campus Bild på bärplockare Bild på sameflagga Bild på fjällvandring

Livet i Arktis – nu och i framtiden
Umeå universitet lägger hela pusslet

Arktis är i världens blickfång. Området står inför stora förändringar när jorden värms upp, något som hotar hela planeten. Men Arktis är så mycket mer. Vid Umeå universitet forskas om klimat- och miljöfrågor, men också om hur det verkligen är att bo och leva i norr idag – och hur det kommer att vara i framtiden. Med sitt nordliga läge – och sin breda och rika forskning – intar Umeå universitet en ledande position inom den arktiska forskningen. Läs artikeln

Aktuellt

Rekordstor junikonferens om Arktis framtid i Umeå

Rekordstor junikonferens om Arktis framtid i Umeå

2017-03-27 Klimatet blir allt varmare, och livet på jorden förändras. Snabbast går det i norr, i Arktis. Det vet vi. Men vilka samhällsutmaningar väntar? Kan folk bo kvar? Hur ska naturresurser fördelas och farleder kontrolleras? Blottas ny grogrund för sjukdomar och konflikter?
Den 8–12 juni samlas hundratals av världens ledande forskare vid Umeå universitet för att diskutera framtiden för människor och samhällen i norr.


Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

2017-03-17 Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om tre planerade gruvor i Storuman, Jokkmokk och Kiruna som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.


Kvinnorna i fokus under Samiska veckan

Kvinnorna i fokus under Samiska veckan

2017-03-03 De samiska kvinnorna kommer på olika sätt stå i centrum för uppmärksamheten under Samiska veckan 2017. Enligt Michael Lindblad, ordförande i Umeå sameförening, samt forskare i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, belyser programmet under veckan de samiska kvinnorna som visionärer, som politisk kraft, som kulturbärare, kunskapare och förnyare.


Klimatförändring kan leda till mer giftigt kvicksilver i plankton

Klimatförändring kan leda till mer giftigt kvicksilver i plankton

2017-01-27 Ett varmare klimat väntas leda till ökad landavrinning och tillförsel av organiskt material till vattenekosystem för stora regioner på norra halvklotet, inklusive Östersjön. Nu visar forskning vid Umeå universitet och SLU att detta kan orsaka upp till sju gånger ökad halt av giftigt metylkvicksilver i djurplankton på grund av ändrad struktur i den akvatiska näringskedjan. Studien publiceras i tidskriften Science Advances.


Ett varmare klimat kan påverka alpina ekosystem över hela världen

Ett varmare klimat kan påverka alpina ekosystem över hela världen

2017-01-25 Den klimatuppvärmning som förväntas under de närmaste 80 åren kan leda till stora störningar i ekosystemen i högt belägna bergslandskap, till exempel genom en ändrad balans mellan kväve och fosfor. Det visar ett internationellt forskarlag lett från SLU i en ny studie i tidskriften Nature. Från Umeå universitet har Maja Sundqvist, aktiv forskare inom Climate Impact Research Centre (CIRC), deltagit.


Umeåforskare vill se tuffare åtgärder för att nå klimatmål

Umeåforskare vill se tuffare åtgärder för att nå klimatmål

2016-11-04 Fredagen den 4 november träder det globala Klimatavtalet från Paris i kraft. Samma dag har 94 av 197 parter skrivit under avtalet som förbinder dem att bidra till en minskning av växthusgaser och att den globala medeltemperaturökningen ska begränsas till under 2 grader Celsius. De föreslagna åtgärderna ser dock inte ut att räcka.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Arktiskt kalendariumEvenemangslista Till kalendariet