Till umu.se
Bild på norrsken över campus Bild på bärplockare Bild på sameflagga Bild på fjällvandring

Livet i Arktis – nu och i framtiden
Umeå universitet lägger hela pusslet

Arktis är i världens blickfång. Området står inför stora förändringar när jorden värms upp, något som hotar hela planeten. Men Arktis är så mycket mer. Vid Umeå universitet forskas om klimat- och miljöfrågor, men också om hur det verkligen är att bo och leva i norr idag – och hur det kommer att vara i framtiden. Med sitt nordliga läge – och sin breda och rika forskning – intar Umeå universitet en ledande position inom den arktiska forskningen. Läs artikeln

Aktuellt

Arktisk stafettpinne överlämnad vid uppmärksammad ICASS IX i Umeå

Arktisk stafettpinne överlämnad vid uppmärksammad ICASS IX i Umeå

2017-06-14 Den internationella arktiska konferensen ICASS IX samlade 800 deltagare från alla världens hörn till Umeå 8-12 juni. Nu lämnar Umeå universitet över värdskapet till Iowa och Archangelsk.


Jättestor junikonferens om Arktis framtid i Umeå

Jättestor junikonferens om Arktis framtid i Umeå

2017-05-31 Klimatet blir allt varmare, och livet på jorden förändras. Snabbast går det i norr, i Arktis. Det vet vi. Men vilka samhällsutmaningar väntar? Kan folk bo kvar? Hur ska naturresurser fördelas och farleder kontrolleras? Blottas ny grogrund för sjukdomar och konflikter?
Den 8–12 juni samlas hundratals av världens ledande forskare vid Umeå universitet för att diskutera framtiden för människor och samhällen i norr.


Du och jag kan hjälpa till med klimatforskning i Abisko

Du och jag kan hjälpa till med klimatforskning i Abisko

2017-04-27 Ett nytt projekt i Abisko med aktivt deltagande av allmänheten syftar till att lära oss hur klimatforskning går till medan vi själva samlar in värdefulla data. CIRC-forskaren Keith Larson får närmare 500 000 kronor för etableringen av en forskningsstig som är det andra kommunikationsprojekt vid Umeå universitet som beviljas medel av Formas.


Klimatdrivna artförflyttningar påverkar människans förutsättningar

Klimatdrivna artförflyttningar påverkar människans förutsättningar

2017-03-30 En stor internationell studie som publiceras idag i Science beskriver hur människan påverkas när klimatförändringar driver på artförflyttning av växt- och djurarter på land, i hav och sjöar. Globala ekologiska förändringar innebär en rad utmaningar för människan och blir allt mer framträdande – från hälsorisker till ekonomiska hot och från konflikter över fiskebestånd till påverkad tillgång på globala grödor.


Från farligt till hotat – men miljoner människor spårlöst försvunna!

Från farligt till hotat – men miljoner människor spårlöst försvunna!

2017-03-20 Det är kallt, kalt och öde. Ständigt vinter. Inte en människa syns till, möjligtvis en isbjörn. Eller pingvin. Den bilden av Arktis sitter som etsad på hornhinnan (eller om det är i medvetandet) på alltför många utomstående betraktare.Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Arktiskt kalendariumEvenemangslista Till kalendariet