Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Forskare om Arktis

Anna Sténs, doktor i historia, forskar om konflikter kring skogens användning

Anna-Lill Drugge, doktor i historia, forskar om samisk historia och urfolksforskning

Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar, forskar om klimatförändringar och hälsa

Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, forskar om konflikter kring användning av naturresurser

Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap, forskar om miljöpolitik i den arktiska regionen

Doris Carson, forskar inom kulturgeografi om mobilitet i landsbygden i norr 

Dieter Müller, professor i kulturgeografi, forskar om turismens möjlighet i det arktiska området

Heidi Hansson, professor i engelsk litteratur, forskar om bilden av Arktis i litteraturen

Jan Karlsson, professor i naturgeografi, forskar om hur klimatförändringar påverkar arktiska ekosystem

Jens Wahlström, docent i yrkes- och miljömedicin, forskar om hur arbete i kyla påverkar hälsan

Maja Sundqvist, forskarassistent i ekologi, forskar om hur arktiska växter påverkas av klimatförändringar

Mats Eliasson, adjungerad professor i medicin, forskar om riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke

Per Axelsson, docent i historia, forskar om urfolks häls

Per Stenberg, biträdande professor i molekylärbiologi, forskar om biologisk mångfald i klimatförändringarnas tid