HeadlineImage

Livet i Arktis – nu och i framtiden
Umeå universitet lägger hela pusslet

Arktis är i världens blickfång. Området står inför stora förändringar när jorden värms upp, något som hotar hela planeten. Men Arktis är så mycket mer. Vid Umeå universitet forskas om klimat- och miljöfrågor, men också om hur det verkligen är att bo och leva i norr idag – och hur det kommer att vara i framtiden. Med sitt nordliga läge – och sin breda och rika forskning – intar Umeå universitet en ledande position inom den arktiska forskningen.

I Arktis – som inte har någon självklar geografisk avgränsning – bor och lever omkring fyra miljoner människor i åtta länder: Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA (med Alaska). I området märks den globala uppvärmningen tydligt, främst i form av ett mildare klimat och smältande glaciärer och ismassor. Men det är inte bara människor, djur och växter i Arktis som berörs av stigande temperaturer – i förlängningen förändras en del av grundförutsättningarna för att leva på nordliga breddgrader – och på jorden i stort.  

Vid Umeå universitet bedrivs arktisk forskning inom samtliga vetenskapsområden: medicin, humaniora, samhällsvetenskap samt teknik och naturvetenskap. Här finns framstående forskning om till exempel vad som väntas ske när naturresurser i området blir mer tillgängliga på grund av smältande isar, sjukdomar får en ändrad och utökad spridning och de sociala, ekonomiska och kulturella villkoren för befolkning och urfolk förändras.

Hur – om möjligt – kan människor, djur och natur anpassa sig? Och hur är det att bo och leva i området idag – vilka likheter och skillnader finns med övriga delar världen? Universitetets mångvetenskapliga forskning erbjuder unika perspektiv och lösningar, och utgör en samlad kraft och kunskapskälla för hela världen.

Foto: Jan Lindmark


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion