Till umu.se

Prioriterade samarbetsområden

Det finns tre prioriterade samarbetsområden vid Umeå universitet; Grön framtid, Tillämpad IT och Konstnärligt campus.

Prioriterade samarbetsområden är forskningsområden med framstående verksamhet som dessutom har en stor regional tillväxtpotential. Områdena innehåller kunskapstriangelns alla sidor: forskning, utbildning samt innovation och samverkan genom bland annat speciella satsningar och externt finansierade projekt.

Grön framtid

...består av forskningsprogramet Framtidens skog (Future Forests) och de av regeringen utsedda strategiska forskningsprojekten energiforskning (Bio4Energy) och havsmiljöforskning (Ecochange), Framtidens bioraffinaderi, samt forskning vid Umeå Plant Science Center (UPSC).

Tillämpad IT

...med inriktning på industriell IT består av samverkanscentrumet ProcessIT Innovations, InfoTech Umeå, Interactive Institute och UMIT Research Lab.

Konstnärligt Campus

...inklusive den kreativa miljö för innovation som håller på att skapas på Konstnärligt Campus.
Vid Konstnärligt Campus är Designhögskolan, Konsthögskolan och Arkitekthögskolan lokaliserade. Även Bildmuseet och och HUMlab X kommer att flytta till området. Tillsammans bildar detta en unik miljö för forskning, utbildning och innovation på konstnärlig grund.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Konstnärligt campus, upplyst från bro

Bild: Upphovsperson = Montage: White Arkitekter, skapad senhösten 2009