Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.

Definitionen på en stark forskningmiljö var att de har:

  • en kritisk massa av internationellt konkurrenskraftiga forskare
  • internationella forskningsnätverk
  • gemensamma övergripande mål och visioner
  • ett ständigt erfarenhets- och idéutbyte mellan de ingående forskarna
  • en förmåga att fostra och utveckla nya forskarbegåvningar till etablerade forskare.

Miljöerna utsågs genom kollegiala nomineringar på fakultetsnivå och internationell peer review, sakkunnigbedömning.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion