Åldrandeforskning

En av de största utmaningarna samhället står inför är den växande andelen i befolkningen. Inom en snar framtid kommer en större andel människor att vara pensionärer och kräva allt större del av sjukvården. Samtidigt kommer färre arbeta, betala skatt och ha möjlighet att ta hand om de äldre.

Den starka forskningsmiljön består av forskningsprogrammet Åldrande och livsvillkor. Där arbetar forskare med att försöka hitta sätt att förstå och hantera den här problematiken.

Forskare från olika ämnen inom humaniora, medicin och samhällsvetenskap är del av miljön. Tillsammans försöker de besvara frågor som exempelvis: Vad är det som gör att vissa personer är friska och aktiva sent i livet medan andra snabbt blir sjuka och svaga? Hur påverkar det yrkesverksamma livet en persons liv som pensionär? Vilka faktorer gör att en person får en ”lyckad” ålderdom? Vad karaktäriserar en lyckad ålderdom?

Unika databaser

Forskarna har tillgång till några av de mest detaljerade databaserna i världen. En av dem är den unika Linnédatabasen. I den kopplas samman fyra befintliga databaser samman, och det gör att forskarna kan studera uppgifter om hälsa, boende, livsstil, minne, familjeförhållanden och arbete på ett helt nytt sätt. De kan följa människor under en lång period och se hur olika faktorer i en människas liv påverkar varandra. Miljön är nära kopplad till Demografiska databasen vid Umeå universitet, där man bland annat har data hämtade ur svenska kyrkböcker om människors levnadsförhållanden från 1700-talet och framåt.

Åldrande och Livsvillkor (Ageing and Living Conditions, ALC) har tilldelats ett av Vetenskapsrådets Linnéstöd och har ett nära samarbete med en rad internationella forskare, bland annat från Max Planck Institute i Berlin och Harvard University i USA.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.

Det senaste årens nyheter om åldrande

Nyheter och press-meddelanden om åldrande: åldrandeforskning