Växt- och skogsbioteknik

Vad styr hur växter utvecklas och hur de anpassar sig till förändringar i miljön? Målet för forskarna inom forskningsmiljön Experimentell växtbiologi är att förstå dessa mekanismer – från enskilda molekyler till hela ekosystem.

I Sveriges mest avancerade säkerhetshus för genmodifierade växter studerar forskarna framför allt örten backtrav och träd från poppelsläktet. Genom att studera örter och träd parallellt kan de förstå likheter, men också skillnader, mellan olika typer av växter.

Orörlighet skapar anpassnig

Eftersom växter inte kan förflytta sig utsätts de ständigt för miljöförändringar. Forskare inom miljön undersöker de sofistikerade metoder som växter utvecklat för att anpassa sig till exempelvis förändrade ljusförhållanden och temperaturer.

Andra forskare studerar hur en växts form, funktion och storlek bestäms, hur växthormoner påverkar tillväxt och utveckling, hur veden – en del av växtens stam – bildas, hur kolflöden och kväveupptag fungerar och hur växters ämnesomsättning förändras.

Större skördar och nya växtbaserade produkter

Ytterligare ett stort forskningsområde handlar om skogsgenetik. Forskare vid Umeå Plant Science Centre var med och kartlade det första trädgenomet, hos poppeln. Nu arbetar de med ta fram den genetiska koden för gran. Med information om alla gener går det mycket lättare att lista ut vilka proteiner som ligger bakom specifika funktioner.

Forskningen bedrivs vid Umeå Plant Science Centre, ett av Europas bästa forskningscentra för experimentell växtbiologi. Denna grundforskning skapar möjligheter för att få fram större skördar, ett mer miljövänligt jord- och skogsbruk, men också nya växtbaserade produkter.

Artiklar och pressmeddelanden

Över 40 miljoner till forskning om "det konstgjorda bladet"De kartlägger generna i Sveriges viktigaste växt – granenGran från Köttsjön blir internationell forskarkändisVäxtforskaren Markus Grebe – en av Europas mest framstående unga forskareSR P4: Växtforskning i världsklassSök fler artiklar och pressmeddelanden


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.

Relaterade länkar

Umeå Plant Science Centre