Genusstudier

Genusstudier försöker synliggöra den komplexitet som ligger till grund för att människor blir till de kvinnor och män de är och hur individer formas i relation till samhälle och kultur – såväl i förfluten tid som i nutid.

Strukturer i samhället som formar människor beror inte enbart på kön/genus, utan skapas ur en kombination av bland annat genus, sexualitet, etnicitet och klass. Genusforskning har kunnat synliggöra att skillnader mellan kvinnor och män ofta är skillnader i makt; män som grupp lever sina liv gynnade av att vara män, medan kvinnor som grupp lever sina liv genom att övervinna det motstånd de möter för att de är kvinnor. Forskningen lyfter också fram att det finns individuella skillnader i makt och inflytande kvinnor sinsemellan, och män sinsemellan. Inom en stor del av genusforskningen ingår en kritisk granskning av makt. Denna kritiska hållning genomsyrar genusforskningsmiljöerna, och skapar många debatter inom och utanför fältet.

Efterfrågad forskning

Kompetens inom genusforskning efterfrågas inom fler och fler områden i samhället. Skola, media, offentlig och privat förvaltning, landsting med flera inser vikten av att ta upp och diskutera genusfrågor.

Umeå centrum för genusstudier

Genusstudier är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, och idag finns forskning med genusinriktning vid alla fakulteter vid Umeå universitet. Umeå centrum för genusstudier, UCGS, fungerar som en samlande organisation för all den forskningen. Vetenskapsrådet har utnämnt UCGS till en av de tre främsta genusforskningsmiljöerna i Sverige.

Nyheter och artiklar

Vetenskapsrådets excellenssatsningar på genusforskning – en succé17 miljoner till universitetets genusforskningNyheter och pressmeddelanden om genus

OBS! Det går att söka längre tillbaka i tiden.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.

Relaterade länkar

Umeå centrum för genusstudier

Det senaste årens nyheter om genusforskning

Nyheter och press-meddelanden om: genus

OBS! Det går att söka längre tillbaka i tiden.