Infektionsbiologi

Infektionsbiologisk forskning vid Umeå universitet har uppmärksammats internationellt under många år. Forskningen fokuserar på mikroorganismer som bakterier, virus, svampar och parasiter och deras molekylära infektionsmekanismer – mikrobiell patogenes och virulens.

Förhoppningen är att resultaten från grundforskningen ska leda till utveckling av nya vaccin och medel mot mikroorganismer.

Unik miljö

Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, är en forskningsmiljö baserad på ett konsortium av forskare med gemensamma intressen inom infektionsbiologi. Forskarna representerar en stor bredd av naturvetenskapliga och biomedicinska forskningsdiscipliner. Kopplingen till kemi och kemisk biologi är mycket stark och erbjuder en unik miljö för utveckling av nya strategier mot infektionssjukdomar.

UCMR och Umeå universitet är värd för MIMS, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, en ny forskningsenhet som etablerats med stöd från Vetenskapsrådet. Bland forskargrupperna vid MIMS återfinns flera unga gruppledare som rekryterats internationellt. Målet med detta nya initiativ är att stärka svensk forskning och öka dynamiken inom området molekylär medicin, bland annat genom att främja karriärmöjligheter för unga forskare.

Svensk nod

MIMS, som har tonvikten på molekylär infektionsmedicin, är Sveriges nod i The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine som bildats tillsammans med European Molecular Biology Laboratory (EMBL) och de nya noderna för molekylär medicin i Helsingfors (FIMM, Institute for Molecular Medicine Finland) och i Oslo (NCMM, Centre for Molecular Medicine Norway).

Nyheter och pressmeddelanden

VR ger Nationella forskarskolan inom infektion och antibiotika förlängt stödEuropeiskt storanslag till infektionsforskare i UmeåVetenskapsrådets tidning uppmärksammar MIMSDet senaste årets nyheter och pressmeddelanden om infektionsforskningOBS! Det går att söka längre tillbaka i tiden.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.

Framtidens forskningsledare

Anna Överby Wernstedt är en av de forskare Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utsett till Framtidens forskningsledare.

I sin forskning studerar hon flavivirus, med särskilt fokus på fästingburet encefalit virus (TBEV).