Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem

Forskarna inom miljön studerar kretsloppet för naturliga ämnen och föroreningar. De vill förstå hur olika ämnen beter sig på såväl molekylär nivå som på landskapsnivå för att få kunskap som gör det möjligt att åtgärda miljöproblem i hela ekosystem.

Hur sprids och lagras ämnen i vår natur och hur tas de upp av olika organismer? Varför finns det miljögifter i Östersjöfisk trots att utsläppen har minskat? Genom att förstå processer av detta slag vill forskarna få kunskap om vilka effekter olika substanser har på vår miljö. Det är en utmaning. Reaktionerna är komplexa och dessutom förändras våra ekosystem ständigt – på naturlig väg, men också via utsläpp och klimatförändringar.

Permafrostmältning och utsläpp

Till sin hjälp har forskarna toppmoderna instrument med vilka de undersöker materialet, letar mönster, skapar modeller och möjliga scenarier. Särskilt intressanta är de reaktioner som sker vid gränsytor mellan olika faser. Det kan till exempel handla om hur vatten reagerar med partiklar i mark, fördelning av ämnen mellan vatten och sediment eller vad som kommer att hända när permafrost börjar smälta.

Forskningen sträcker sig från grundforskning till praktiska tillämpningar. Enbart i Sverige finns över 80 000 förorenade platser och forskarna arbetar bland annat med metoder för att sanera förorenad jord och gruvmiljöer. Utsläpp av läkemedel och kemikalier i olika produkter är andra områden där forskarna vill ta reda på hur vi ska hantera miljörisker som orsakas av kemikalier i vår omgivning.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion