Modellering av levande system - IceLab

Den starka forskningsmiljön består av forskare från olika vetenskapsområden som söker efter nyskapande sätt att förstå levande system. De använder sig av matematisk modellering för att förstå samband mellan orsak och verkan.

Trots de uppenbara skillnaderna mellan en fysikers atom, en ekologs arter och en molekylärbiologs gener är de underliggande mekanismerna i de system de studerar ofta förvånansvärt lika.

Förstå, förutse eller att påverka verkligheten

Matematisk modellering är en central metod inom naturvetenskaperna som kan användas för att förstå, förutse eller att påverka verkligheten. Metoden kan tillämpas på en mängd olika område, allt från att göra scenarion för klimatförändringar, studera informationsflöden, eller beräkna evolutionens hastighet och förstå hur ofta nya arter uppstår, till att räkna ut hur en befolkning ska vaccineras för att uppnå maximal effekt trots begränsad tillgång på vaccin. Även beteenden hos människor och djur, som till exempel varför vi så ofta samarbetar, kan studeras genom matematisk modellering.

IceLab – ett kreativt laboratorium

IceLab är en fysisk plats, ett kreativt laboratorium, som strävar efter att vara ett nav för tvärvetenskaplig teoretisk vetenskap vid Umeå universitet. Miljön är inte bara till för naturvetare utan forskare från olika discipliner som exempelvis; juridik, psykologi och medicin, ingår.

Nyheter och artiklar

Icelab – ett kreativt laboratoriumAllt förändras – nu går det att se hur Webben skapar snöbollseffekter i verkliga livet Utrotas en rovdjursart är andra rovdjur i fara


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.

Relaterad information

Icelab (engelsk webb)