Nordliga studier

Skandinaviens nordligaste delar utgör en unik kulturell smältdegel, där människor med olika språk, religioner, näringar och identiteter har delat på utrymmet under de senaste 500 åren.

Nordliga studier vid Umeå universitet är mångvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an de problem och kunskapsluckor som hotar en hållbar utveckling i området.

Skapar förutsättningar för en positiv utveckling

I miljön ingår ett stort antal forskningsprojekt som samlas runt tre teman: samarbete och konflikt, människor och identitet samt resurser och konkurrenskraft. Genom forskningen kan nya och bättre utgångspunkter skapas för hälsa, miljö, kultur, näringar och folkrätt – i förlängningen kan det ge gynnsammare förutsättningar för en positiv utveckling för hela det cirkumpolära området.

Frågeställningar av internationellt intresse

Forskningen är internationellt framstående och den kunskap den ger är av stort värde även för utvecklingen i andra länder. Forskningsmiljön har tillgång till forskningsdatabaser som saknar motstycke i andra länder, och möjligheterna att studera utvecklingen, komplexiteten och följderna av en lång tid av förändring är därför mycket goda. I miljön ingår såväl framgångsrika yngre forskare som internationellt ledande seniora forskare i ett unikt samarbete som innefattar universitetets samtliga fakulteter.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.