Proteiners dynamik, struktur och funktion

Proteiner är inte bara något vi äter – de kontrollerar människor, djur och växters liv i minsta detalj. Forskare inom miljön söker kunskap om livets uppbyggnad genom att studera hur proteinerna ser ut, fungerar och samspelar med andra byggstenar. Deras forskning är också viktigt för att förstå olika sjukdomar.

Flera av forskargrupperna arbetar inom biofysik med olika spjutspetstekniker för att undersöka en mängd olika frågeställningar. Hur kan långa kedjor av aminosyror vecka ihop sig till ett fungerande protein? Vad händer om proteinet förlorar sin form eller felveckas? Hur orsakar bakterier sjukdom med hjälp av specialiserade proteiner? Hur kan små molekyler påverka proteinets funktion? Kunskaperna ger forskarna möjlighet att lära sig mer om orsakerna till olika typer av sjukdomar. Det ökar möjligheterna att skapa nya läkemedel.

Grundläggande livsprocesser

Andra forskargrupper inom miljön fokuserar på växter och proteiner i fotosyntesen. Deras långsiktiga förhoppning är att hitta lösningar på framtidens energiproblem med hjälp av artificiell fotosyntes. Det finns också en stor grupp forskare som studerar grundläggande livsprocesser. Till exempel kan det handla om kopiering av cellens DNA, tillverkning av RNA, och cellens ämnesomsättning. Alla dessa processer sker med hjälp av proteiner.

Stimulerande samarbeten

Forskarna arbetar nära varandra i en gemensam byggnad, Kemiskt-biologiskt centrum, KBC, vilket leder till stimulerande samarbeten och utbyten av metoder och vetenskaplig kunskap. I KBC finns en mängd avancerade instrument som hjälper forskarna att studera proteiner ändå ned till atomnivå.

Artiklar och pressmeddelanden

Det senaste årets artiklar och pressmeddelanden om proteiner. OBS! Det går att söka längre tillbaka i tiden.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.