Solljus som bränsle

Forskarna inom den starka forskningsmiljön försöker hitta nya sätt att nyttja solljuset för att lösa världens energiförsörjningsproblem. Till sin hjälp tar de naturens egen energiprocess – fotosyntesen.

Världens energikonsumtion beräknas vara dubbelt så stor år 2050 jämfört med idag. Samtidigt alstrar det solljus som under en timme träffar jordens yta mer energi än vad hela mänskligheten konsumerar under ett år. Om vi kunde förvandla en del av den energin till bränsle skulle energifrågan var löst. Vätgas skulle exempelvis kunna bli ett både billigt och miljövänligt bränsle för bilar.

Konstgjord fotosyntes

I sökandet efter en ren och hållbar energikälla studerar forskarna fotosyntesen med syfte att skapa en artificiell fotosyntes. För mer än två miljoner år sedan utvecklade vissa bakterier förmågan att utvinna energi ur solljus genom att dela upp vatten i syre, protoner och elektroner. Om de frigjorda protonerna fångas in kan de reduceras till bränsle i form av väte. När man sedan förbränner vätgasen återbildas vatten. Forskarnas mål är att förstå och modellera de komplexa biokemiska reaktioner som äger rum i växternas celler för att på så vis kunna förbättra både kvantiteten och kvaliteten när solenergin ska omvandlas till biomassa. De försöker bland annat konstruera ett konstgjort löv, en integrerad enhet, som kopplar samman alla viktiga processer i fotosyntesen. Om det lyckas skulle det bli möjligt att kontrollera energiproduktionen i sådana system.

Forskningsmiljön består av ett nätverk av forskare från olika delar inom Umeå universitet– alltifrån biologer och kemister till fysiker och matematiker, från nanoexperter till experter på fotosyntes - både experimentalister och teoretiker.

Artiklar och pressmeddelanden

Över 40 miljoner till forskning om "det konstgjorda bladet"Luftens syrehalt hämmar inte växters produktivitetPyttelitet växtprotein bidrar till livsnödvändigt syreSök fler artiklar och pressmeddelanden


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.