Välfärdsstudier

Välfärdsstudier handlar om hur sambanden mellan familj, arbete och offentlig politik ser ut över tid mellan olika länder. Klassidentiteter, åsikter om välfärdsstatens olika delar och äldres levnadsvillkor är några frågor som studeras.

Resultaten baseras på omfattande undersökningar i och utanför landet, och kan utgöra aktuella underlag för beslutsfattare på olika nivåer.

Forskar för att förbättra samhället

En särskild forskningsprofil rör sambandet mellan klasskillnader, politiska institutioner och människors attityder och värderingar. Skiljer sig attityderna mellan olika samhällsgrupper, och hur och varför förändras människors åsikter? Tycker människor lika i olika delar av Europa och världen?

Andra profilfrågor är åldrande och den äldre arbetskraften, konflikter och samklang inom familjer och mellan arbete och familj, och hur arbetslivets och arbetsmarknadens processer påverkar social skiktning och kvalifikationer för arbete.

Nationella och internationella undersökningar och dataregister

Forskningen bygger i stor utsträckning på egenproducerat datamaterial, med uppgifter från en mängd olika länder och tidsperioder. Den starka forskningsmiljön är svensk deltagare i de jämförande attitydundersökningarna ”International social survey program” (ISSP) och ”European social survey” (ESS), och genomför också den nationella ”Panelundersökning av åldrande och de äldre”.

Artiklar och pressmeddelanden

De senaste årens artiklar och pressmeddelanden om välfärdsforskningOBS! Det går att söka längre tillbaka i tiden.


Om Starka forskningsmiljöer 2011–2015

År 2010 utsåg Umeå universitet 14 starka forskningsmiljöer, som gavs särskilt stöd under perioden 2011–2015. Satsningen ska utvärderas inom kort.