Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Baranowska-Rataj, Anna

Social utslagning av unga i Europa

2018-05-08

Johansson, Klara

Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

2017-12-08

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Malmberg, Gunnar

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

2017-02-06

Edlund, Jonas

Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem

2016-11-28

Johansson Sevä, Ingemar

Välfärdsopinion 2017

2016-11-02

Öun, Ida

Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.

2016-10-03

Baranowska-Rataj, Anna

Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?

2015-06-12

Malmberg, Gunnar

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

2013-11-25

Weinehall, Lars

Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning

2013-09-02

Weinehall, Lars

På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården

2013-08-20

Grönlund, Anne

Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling

2012-06-18

Räthzel, Nora

Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer

2012-04-04

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Larsson, Daniel

Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar

2011-05-23

Edlund, Jonas

Litar medborgarna på samhällets institutioner?

2011-05-12

Grönlund, Anne

Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj

2011-04-29

Grönlund, Anne

Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?

2011-04-29

Svallfors, Stefan

Välfärdsopinion 2010

2009-12-16

Hjerm, Mikael

Vilka är folket och vad har det för betydelse?

2008-12-16


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion