Strategiska forskningsområden

I 2008 års forskningsproposition lanserade regeringen en satsning på strategiska forskningsområden, SFO. Starka miljöer med minst två lärosäten valdes ut i en ansökningsprocess. Umeå universitet tilldelades 226 miljoner kronor 2010–2014 för att bygga upp världsledande forskning inom åtta strategiska områden.

Umeå universitet har huvudansvar inom följande två SFO-miljöer:

Energiforskning

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med träd. Tillsammans arbetar de inom forskningsprojektet Bio4Energy.Läs mer om energiforskning

Havsmiljöforskning

Östersjön hotas av övergödning, miljögifter och överfiske. Klimatförändringar kommer troligen att förvärra situationen ytterligare. Forskningsprojektet Ecochange vill skapa en helhetsbild över vilka effekter detta får på Östersjön och ta reda på hur vi ska kunna skydda havet på bästa sätt.
Läs mer om EcoChange

Forskare vid Umeå universitet ingår också i ytterligare sex SFO-miljöer:

CancerforskningUppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium, U-CAN

DiabetesforskningSRP Diabetes

E-vetenskapeSSENCE

Hållbart nyttjande av naturresurserTrees and Crops for the Future

NeurovetenskapStrat-neuro

VårdforskningComprehensive Care Science Centre


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Presskontakt
901 87 Umeå 

Besöksadress
Kommunikationsenheten, Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 4

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  070-610 08 05

Fax:  090-786 54 89

Kontaktformulär