Världsledande energiforskning

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med träd. Tillsammans arbetar de inom forskningsmiljön Bio4Energy.

Den internationellt ledande forskningen inom Bio4Energy omfattar hela produktionskedjan – från träd till färdiga produkter i form av biobränslen, bioenergi och gröna kemikalier, som exempelvis kan användas till läkemedel, textilier och förpackningar. Visionen är att skapa miljövänliga och hållbara tekniker som gör det möjligt att ersätta dagens oljeraffinaderier med bioraffinaderier.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Anna Strom

Tel:  090-786 52 47

Detta är Bio4Energy

Bio4Energy är en forskningsmiljö som tar fram metoder och verktyg för att kunna bedriva hållbart och effektivt bioraffinaderi. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Innventia är grundande medlemmar.

Kalendarium

Till kalendariet