Från träd till avancerade bränslen och kemikalier

I dag härstammar nästa alla kemikalier och fordonsbränslen från fossila källor. Det vill forskare och företagare i norra Sverige ändra på genom att ersätta olja med träd. Tillsammans arbetar de inom forskningsprojektet Bio4Energy.

Den internationellt ledande forskningen inom Bio4Energy omfattar hela produktionskedjan – från träd till färdiga produkter i form av biobränslen, bioenergi och gröna kemikalier, som exempelvis kan användas till läkemedel, textilier och förpackningar. Visionen är att skapa miljövänliga och hållbara tekniker som gör det möjligt att ersätta dagens oljeraffinaderier med bioraffinaderier.

Bättre träd

Växtbiologer använder bioteknik för att få fram växter som kan producera biomassa på ett effektivare sätt. Tillsammans med Energimyndigheten i USA har forskare vid Umeå Plant Science Centre för första gången lyckats kartlägga generna hos ett träd, närmare bestämt en poppel. Nästa steg blir nu att kartlägga generna hos Sveriges ekonomiskt viktigaste träd – granen. Med hjälp av dessa kataloger över alla gener blir det lättare att lista ut vilken gen som ligger bakom olika funktioner.

Maximalt bearbetad biomassa

Med hjälp av högteknologiska metoder går det att omvandla biomassa till ett väldefinierat material som underlättar en fortsatt förädling eller produktion av bränslepellets.
En sådan högteknologisk metod är torrefiering där biobränslet förvandlas till en produkt som är helt torr och vattenavvisande, spröd och därmed enkel att mala till ett pulver. Dessutom får materialet en hög energidensitet. Fördelarna är att dessa produkter är enklare att transportera, lagra och hantera.

Färdiga produkter

För att omvandla den bearbetade biomassan till färdiga produkter använder forskarna två olika tekniker. Den ena tekniken innebär att biomassan omvandlas termiskt genom förgasning och förbränning. Ett exempel på detta är att genom förgasning omvandla svartlut, en biprodukt i pappersmassaindustrin, till förnyelsebara produkter. Inom den andra tekniken använder forskare nya biologiska katalysatorer och biologiska processer för att omvandla råvaran till produkter.

Med fokus på miljön

Ett övergripande mål för Bio4Energy är att hela produktionskedjan ska vara miljövänlig. Råmaterialet ska används så effektivt som möjligt. Avfallsprodukter och energiöverskott ska återanvändas till andra processer. Utsläppen av miljögifter ska minimeras.
Till exempel kommer aska och slam, som i dag är problematiska biprodukter, att användas till kalkning och gödsling. Ett annat område med hög potential inom Bio4Energy är att fånga och återvinna koldioxid från bioraffinaderier med hjälp av katalys.

Bio4Energy har beviljats 200 miljoner kronor ur regeringens satsning på strategiska forskningsområdenfinansiering för en femårsperiod. Det är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och SLU i Umeå. Dessutom ingår över 20 företag och industripartner.


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Anna Strom

Tel:  090-786 52 47

Kontaktformulär

Aktuellt

Bio4Energy – världsledande energiforskning

Bio4Energy – världsledande energiforskning

Regeringen har beviljat Bio4Energy 200 miljoner kronor under fem år för att bedriva spetsforskning inom området energikombinat och bioraffinaderi. Det blir ett av tjugo nationella strategiska forskningsområden. Läs hela nyheten

Aktuell avhandling

Drivmedlen kan bli gröna och trafiken även en del av lösningen

Drivmedlen kan bli gröna och trafiken även en del av lösningen

I sin avhandling visar Katarina Åberg hur raffinaderier, genom smarta kombinationer av befintliga och nya processer, kan förses med grön koldioxidneutral råvara för produktion av drivmedel. Det skulle kunna ske på ett både ekonomiskt och resurseffektivt sätt – så effektivt att trafiken skulle kunna bli en del av lösningen i stället för största problemet. Läs hela nyheten