Unga framstående forskare

Umeå universitet satsar på unga forskare som har en lovande karriär framför sig. Det gör vi genom en särskild form av karriärbidrag som forskare kan söka upp till tio år efter sin doktorsexamen.

Universitetet har hittills satsat upp till två miljoner kronor vardera på 108 av de mest lovande forskarna.

I den första omgången, 2008, utsågs 71 unga forskare. År 2011 utsågs ytterligare 37 forskare.

Karriärbidraget, Young Researcher Award, har kunnat sökas av dem som är unga i sin akademiska karriär – de som har tagit doktorsexamen för ungefär två till tio år sedan – och som är anställda vid Umeå universitet. Satsningen är unik i Sverige. Forskarna har valts ut efter en extern sakkunnigbedömning.

Mottagare av 2011 års karriärbidrag:

Pär Sundström, institutionen för idé- och samhällsstudier
Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, UCGS
Per-Olov Marklund, Centrum för regionalvetenskap
Daniel Fällman, institutionen för informatik
Linda Rönnberg, statsvetenskapliga institutionen
Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Lars-Fredrik Andersson, institutionen för ekonomisk historia
Hanna Eklöf, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ingeborg Waernbaum, statistiska institutionen
Michael Gentile, institutionen för kulturgeografi
Jenny-Ann Brodin Danell, sociologiska institutionen
Annette Schnabel, sociologiska institutionen
Erik Domellöf, institutionen för psykologi
Bert Jonsson, institutionen för psykologi

Maria Eriksson, institutionen för fysiologisk botanik
Christoffer Boman, institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Johanna Högberg, institutionen för datavetenskap
Åke Brännström, institutionen för matematik och matematisk statistik
Manya Raman Sundström, inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Anna Linusson Jonsson, kemiska institutionen
Magnus Andersson, institutionen för fysik
David Barbero, institutionen för fysik
Jan Karlsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Antonia Liess, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Ann-Kristin Bergström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Jonatan Klaminder, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Tomas Brodin, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

David Edvardsson, institutionen för omvårdnad
Richard Lundmark, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Christina West, institutionen för klinisk vetenskap
Per Gustafsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Anneli Ivarsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Anders Johansson, institutionen för klinisk mikrobiologi
Nelson O. Gekara, institutionen för klinisk mikrobiologi
Jingxia Liu, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Linnea Karlsson, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Patrik Danielson, institutionen för medicinsk biologi

Beviljade bidrag december 2008 inom humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet:

Per Axelsson, Centrum för samisk forskning
Caroline Boucher, institutionen för idé- och samhällsstudier
Annelie Bränström-Öhman, institutionen för kultur- och medievetenskaper
Rickard Danell, sociologiska institutionen
Jonas Edlund, sociologiska institutionen
Mikael Hjerm, sociologiska institutionen
Jonny Holmström, institutionen för informatik
Malin Isaksson, institutionen för språkstudier
Maria Karlsson, statistiska institutionen
Åsa Karlsson-Sjögren, institutionen för idé och samhällsstudier
Patrik Lantto, Centrum för samisk forskning
Christel Larsson, institutionen för kostvetenskap
Urban Lindgren, kulturgeografiska institutionen
Sofia Lundberg, institutionen för nationalekonomi
Tom Madell, juridiska institutionen
Guy Madison, psykologiska institutionen
Dieter Müller, kulturgeografiska institutionen
Karina Nilsson, sociologiska institutionen
Christer Nordlund, institutionen för idé- och samhällsstudier
Anna Stigsdotter-Neely, psykologiska institutionen
Patrik Svensson, Humlab
Marie Wiberg, statistiska institutionen
Lotta Vikström, institutionen för idé- och samhällsstudier
Christina Wikström, inst. för beteendevetenskapliga mätningar / tillämpad utbildningsvetenskap
Per Wisselgren, inst. för idé- och samhällsstudier / inst. för sociologi
Helene Ybrandt, Psykologiska institutionen
Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier

Beviljade bidrag december 2008 inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet och medicinska fakulteten:

Ulf Ahlgren, Umeå centrum för molekylär medicin
Niklas Arnberg, institutionen för klinisk mikrobiologi
Erik Björn, kemiska institutionen
Folmer Bokma, institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap
Andrei Chabes, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Claude Dion, institutionen för fysik
Ludvig Edman, institutionen för fysik
Anders Eklund, institutionen för strålningsvetenskaper
Paul Franks, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Leonid Freidovich, institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Christiane Funk, kemiska institutionen
Åsa Gilthorpe, Umeå centrum för molekylär medicin
Markus Grebe, institutionen för fysiologisk botanik
Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin
Petter Holme, institutionen för fysik
Charlotte Häger Ross, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Åsa Hörnsten, institutionen för omvårdnad
Pär Ingvarsson, institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap
Roland Jansson, institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap
Erik Johansson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Jörgen Johansson, institutionen för molekylärbiologi
Jan Larsson, Umeå centrum för molekylär patogenes
Kui Liu, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Emil Lundh, institutionen för fysik
Beatrice Malmer, institutionen för strålningsvetenskaper
Mattias Marklund, institutionen för fysik
Klas Markström, institutionen för matematik och matematisk statistik
Jyri-Pekka Mikkola, kemiska institutionen
Jonas Nilsson, institutionen för molekylärbiologi
Per-Arne Oldenborg, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Ruth Palmer, institutionen för molekylärbiologi
Richard Palmqvist, institutionen för medicinsk biovetenskap
Madeleine Ramstedt, kemiska institutionen
Martin Rosvall, institutionen för fysik
Åsa Strand, institutionen för fysiologisk botanik
Malin Sund, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Alexandr Talyzin, institutionen för fysik
Johan Trygg, kemiska institutionen
Hannele Tuominen, institutionen för fysiologisk botanik
Pernilla Wikström, institutionen för medicinsk biovetenskap
Pernilla Wittung-Stafshede, kemiska institutionen
Magnus Wolf-Watz, kemiska institutionen
Ulrich von Pawel-Rammingen, institutionen för molekylärbiologi
Thomas Wågberg, institutionen för fysik


Sidansvarig: Presskontakt

Utskriftsversion

Film: Hur molekyler tar sig in i cellen

Molekylärbiologen Richard Lundmark forskar om processen då molekyler tar sig in i cellen. Målet är bland annat att kunna designa läkemedel som endast angriper sjujka celler. Han är en av den unga forskare vid Umeå universitet som tilldelats karriärbidrag. 2011 utsågs han dessutom till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se