Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Umeå universitet vill intensifiera tekniköverföring från akademin till näringslivet samtidigt som våra forskningsmiljöer behöver influenser från det omgivande samhället. Forskarskolan är ett unikt samarbete mellan universitetet och enskilda företag, grupper av företag eller företagsorganisationer.

Målet är att öka anställningsbarhetens hos universitetets doktorander men också att intensifiera samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället, speciellt näringslivet.

Bland de involverade företagen finner vi etablerade partnerföretag och organisationer, som exempelvis LKAB, Domsjö Fabriker, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Svenska Samernas Riksförbund, PwC, Skellefteå Kraft AB och Statens Musikverk.

Mer om forskarskolan:Företagsforskarskolan