Historia med didaktisk inriktning

Forskarskolan i historia med didaktisk inriktning (ForHim) startade 2012 av Historiska medier. Forskarskolan är en sammanhållen utbildning där doktoranderna bidrar till att skapa en unik forskningsmiljö inom området Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Fokus ligger på olika mediers utformning, innehåll och användning. Doktoranderna är knutna till Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Forskarskolan är ett samarbete med Högskolan Dalarna.

Mer om forskarskolan:
Historia med didaktisk inriktning (ForHim)