Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika

Forskarskolan för samman svenska forskningsmiljöer inom infektionsbiologi och infektionssjukdomar och täcker såväl grundläggande som klinisk forskning. Målet är att stärka den nationella rekryteringsbasen av forskare inom området, samt öka nationell och internationell samverkan.

Den nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika drivs med medel från Vetenskapsrådet och koordineras av den svenska noden i ”the Nordic EMBL partnership in Molecular Medicine”, MIMS (Molecular Infection Medicine Sweden) vid Umeå universitet.

Forskarskolan är öppen för doktorander och postdoktorer aktiva inom infektionsbiologi eller antibiotika. Deltagarna erbjuds tillgång till ett värdefullt nationellt nätverk samt ett smörgåsbord av kurser/aktiviteter som tillhandahålls av ledande forskare vid landets lärosäten. Inga aktiviteter är obligatoriska men deltagarna kommer att uppmuntras att delta vid årliga nätverksmöten med syfte att etablera/förstärka kontakter och utvidga sina personliga nätverk. Deltagarna kan även söka samfinansiering för resa och uppehälle i de fall programmets aktiviteter inte ges vid hemuniversitetet.

Mer om forskarskolan:Nationella forskarskolan med fokus på infektion och antibiotika

Kontaktpersoner:

Åke Forsberg                         
Nationell koordinator                                    
090-7852526                                      
076-7620512                                     
ake.forsberg@molbiol.umu.se    

Anna Holmström
Nationell studierektor/samordnare
090-7852529
070-8188814
anna.holmstrom@umu.se