The Swedish Research School for Global Health

Målet med den nationella forskarskolan i global hälsa är att utveckla och öka kapaciteten för forskning och forskarutbildning inom ämnet i Sverige. Det sker bland annat genom samarbete mellan universiteten och internationella samarbetspartners över hela världen.

Umeå universitet har, tillsammans med Karolinska institutet och Lunds universitet, finansiering från Vetenskapsrådet för att driva en nationell forskarskola i global hälsa.

Man erbjuder högkvalitativa kurser och seminarier för att säkra en ny generation forskare och för att säkerställa en internationellt hög standard på forskarutbildning och forskning inom global hälsa. Vidare arbetar man för att skapa en nationell plattform för diskussioner om globala hälsofrågor. Forskarskolan karakteriseras av multidisciplinärt samarbete och kurserna ges både vid Umeå universitet, Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Mer om forskarskolan:
The Swedish Research School for Global Health

Kontaktperson vid Umeå universitet:

anna-karin.hurtig@epiph.umu.se