Till umu.se

Umeå Plant Science Centres forskarskola

UPSC forskarskola fungerar som en del av forskarskolan inom Kemiskt - biologiskt centrum (KBC) vid Umeå Universitet, vilket innebär att doktoranderna har tillgång till doktorandutbildningsmoment som arrangeras både inom UPSC och KBC.

Alla doktorander inom områdena växtfysiologi och växtmolekylärbiologi i Umeå ingår i forskarskolan. Forskarskolan tar även i vissa fall in andra intresserade doktorander. Målet är bl.a. att ge doktoranden färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning inom växtfysiologi/växtmolekylärbiologi/växtbioteknik/växtgenetik samt att bygga nationella och nordiska nätverk. Forskarskolan drivs i samarbete med SLU vilket ger en mer skoglig inriktning.

UPSC forskarskola

Kontaktperson:

hannele.touminen@plantphys.umu.se