Till umu.se

Högre seminarier vid Umeå universitet

November 2017

21 november kl 13.15–15.00

22 november kl 15.15–16.30

Högre seminariet MKV: Ämnesmöte

Högre seminarium (inkl lic) Ämnesmöte för anställda inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.

22 november kl 15.15–16.45

Högre seminariet Littvet: Sofia Pulls lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om skrivhandböcker

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Litteraturvetenskap bjuder in till seminarium där Sofia Pulls lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om skrivhandböcker.

23 november kl 10.00–11.30

Högre seminariet Etnologi: Anita Vaivade, Lettlands Kulturakademi, Riga. Föreläser om Intangible Cultural Heritage

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Etnologi bjuder in till seminarium där Anita Vaivade, från Lettlands Kulturakademi föreläser om Intangible Cultural Heritage.

30 november kl 10.00–11.30

Högre seminariet Etnologi: Matilda Marshalls idéseminarium

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Etnologi bjuder in till Matilda Marshalls idéseminarium.


December 2017

4 december kl 10.15–12.00

Högre seminariet Museologi: Seminarium med Peter van Mensch

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Museologi bjuder in till seminarium med Peter van Mensch.

6 december kl 15.15–16.45

Högre seminariet Littvet: Anne Heith presenterar sitt RJ-projekt

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Litteraturvetenskap bjuder in till seminarium där Anne Heith presenterar sitt RJ-projekt: Avkolonisering och väckelse. Laestadianismens roll i nutida samiska och tornedalska texter.

14 december kl 10.00–11.30

Högre seminariet Etnologi: Caroline Owman presenterar sitt avhandlingsprojekt

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Etnologi bjuder in till seminarium där Caroline Owman presenterar sitt avhandlingsprojekt.

19 december kl 13.15–15.00

Erfarenheter av undervisning i genusvetenskap - en pågående debatt

Högre seminarium (inkl lic) Seminarium med Jenny Westerstrand, Juridiskt forum och Sara Edenheim, UCGS

20 december kl 09.00–11.00

Mary Adjeiwaah - strålningsvetenskaper

Högre seminarium (inkl lic) Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning (MR) inom strålbehandling.


RSS-länk

Du kan använda rss-länken för att prenumerera på högre seminiarier