Till umu.se

Högre seminarier vid Umeå universitet

Januari 2018

23 januari kl 10.00

Mikael Winberg - naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Högre seminarium (inkl lic) Mikael Winberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, håller en docentföreläsning Emotioners roll i motivationsprocessen och lärandet. Behöver det alltid vara kul att studera?

25 januari kl 13.15–15.00


April 2018

17 april kl 13.15–15.00


Maj 2018

8 maj kl 13.15–15.00

Gender, Governance and Feminist Analysis

Högre seminarium (inkl lic)

29 maj kl 13.15–15.00


RSS-länk

Du kan använda rss-länken för att prenumerera på högre seminiarier