Till umu.se

Högre seminarier vid Umeå universitet

Evenemangstyp: Högre seminarium (inkl lic)

December 2017

19 december kl 13.15–15.00

Erfarenheter av undervisning i genusvetenskap - en pågående debatt

Högre seminarium (inkl lic) Seminarium med Jenny Westerstrand, Juridiskt forum och Sara Edenheim, UCGS

20 december kl 09.00–11.00

Mary Adjeiwaah - strålningsvetenskaper

Högre seminarium (inkl lic) Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning (MR) inom strålbehandling.

20 december kl 15.15–16.45

Högre seminariet Littvet: Fanny Lindgren lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling

Högre seminarium (inkl lic) Högre seminariet i Litteraturvetenskap bjuder in till seminarium där Fanny Lindgren lägger fram ett avsnitt ur sin kommande avhandling om norrländsk litteratur och ekokritik.


RSS-länk

Du kan använda rss-länken för att prenumerera på högre seminiarier