Till umu.se
HeadlineImage

Framåt med Umeå universitet

Umeå universitet ska vara, vill vara och uppfattas som ett av Sveriges främsta forskningsuniversitet. Visionen finns. Vi har människorna, vi har kunskapen och vi har viljan. För att nå vår vision ska vi utveckla vårt samarbete och fördjupa våra relationer med näringsliv, organisationer och privatpersoner. Vi ska också bredda basen för vår externa forskningsfinansiering.

Ett universitet ska förse samhället med ny kunskap, men också med nya generationer av forskare. För detta har Umeå universitet en tydlig strategi. Vi är övertygade om att vägen till framgång går via prioritering, fokusering på starka miljöer och individer och ett bra samarbete med omvärlden.

Genom kampanjen Framåt med Umeå universitet väljer vi att under de närmaste åren lyfta fram sex forskningsområden. Det är områden som är särskilt viktiga för Umeå universitets fortsatta utveckling. Det är områden där vi har gjort eller kommer att göra egna stora investeringar. Det är också områden där vi tillsammans med näringsliv och andra aktörer kan åstadkomma resultat som är av ömsesidig nytta.

Vi har höga ambitioner och stora förhoppningar. För att skapa det ekonomiska utrymme som krävs för att nå ända fram, bjuder Umeå universitet in till dialog om hur vi kan samarbeta för att tillsammans uppnå goda och efterfrågade resultat.

Läs mer om våra samarbetsområden

Aktuellt

10 miljoner till verkstäder i Sliperiet

10 miljoner till verkstäder i Sliperiet

Umeå universitet har beviljats 10 miljoner kronor från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse för uppbyggnad av verkstäder för forskning, utbildning och utveckling i Sliperiet – den inkubator och mötesplats som ska öppnas på Konstnärligt campus under 2013.


Kommunala bolag i stor forskningssatsning

Kommunala bolag i stor forskningssatsning

Umeå universitet, Umeå Energi, Umeva och Bostaden satsar tillsammans över 28 miljoner kronor på ett nytt forskningssamarbete. Tillsammans med de kommunala bolagen ska universitetets forskare utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och ekonomi.


Balticgruppen Design AB satsar 90 miljoner kronor på Konstnärligt campus

Balticgruppen Design AB satsar 90 miljoner kronor på Konstnärligt campus

Umeå universitet utvecklar en kreativ miljö som inte har sin motsvarighet någonstans i Europa. Konstnärligt campus blir en knutpunkt för utbildning, forskning, och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier.


40 miljoner kronor till forskning om Alzheimer, ALS och Parkinson vid Umeå universitet och SLU

Familjen Erling-Perssons stiftelse anslår 40 miljoner till forskning vid Umeå universitet. Forskningen ska leda till snabbare, säkrare och effektivare diagnos, prognos och behandling av svåra neurosjukdomar.


Sidansvarig: Åsa Rudehäll
2010-09-13

Utskriftsversion

Kontakta oss

Åsa Rudehäll
Kampanjchef
Tel +46 90 786 9993

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 4


"Umeå universitet vill vidga sin spelplan genom att söka ännu fler allianser med näringslivet. Det ska vara ett samarbete som alla vinner på."

Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet