Till umu.se

Aktum

Aktum är Umeå universitets medarbetartidning som utkommer med 4 nummer per år.

Här på Aktums webbsida finns alla nummer av Aktum sedan 2001, och ett urval av Aktums artiklar från åren 2009–2012. Därefter finns Aktums digitala närvaro på aktum.umu.se.

Nyheter från Aktum

Forskare lär mer om klimatpåverkan

2014-03-14
Det behövs mer kunskap om hur klimatförändringar påverkar hälsan. I ett innovativt biståndsprojekt har därför forskargrupper i Umeå och Yogyakarta, Indonesien, skapat en bred tvärvetenskaplig forskningsplattform. Projektet avslutades i december 2013 med en stor katastrofsimulering.

Så ska genombrottsforskningen öka i Sverige

2014-03-10
Stoppa slentrianbefordringarna, öka mobilitetskraven och våga främja elitism. Då kan genombrottsforskningen öka, menar Gunnar Öquist, som utrett varför Sverige halkat efter som forskningsnation.

Aktum online nominerad till Publishingpriset

2013-09-23
Umeå universitets webbsida Aktum online – som är ett komplement till medarbetartidningen Aktum med texter, ljudintervjuer och Personalbloggen – har nominerats till Publishingpriset 2013 i avdelningen Digitalt – Offentlig sektor.

Fler Aktum-nyheter


Sidansvarig: Michael Nordvall
2014-02-04

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Anette Olofsson
Kommunikation och internationella relationer,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4

Mobil:  070-309 58 54

Kontaktformulär

Utgivningsplan 2014

Nr 1 – utkommer i början av mars

Nr 2 – utkommer i början av juni

Nr 3 – utkommer i ...

Nr 4 – utkommer i...

Aktum – äldre nummer

Från nr 2/2012 återfinns Aktums tema-artiklar, Personalbloggen och pdf:er på  Aktum Online.

Äldre nummer