Till umu.se

Aktum

Aktum är Umeå universitets medarbetartidning som utkommer med 4 nummer per år.

Här på Aktums webbsida finns alla nummer av Aktum sedan 2001, och ett urval av Aktums artiklar från åren 2009–2012. Därefter finns Aktums digitala närvaro på aktum.umu.se.

Nyheter från Aktum

DISPUTATION FÖR DOKTORSEXAMEN

2014-02-28
Härmed meddelas att Anders Åstrand för avläggande av teknologie doktorsexamen i tillämpad elektronik med inriktning mot medicinsk teknik författat en vetenskaplig avhandling med titeln "A tactile Resonance Sensor System for Detection of Prostate Cancer ex vivo – Design and Evaluation on Tissue Mode...

DISPUTATION FÖR DOKTORSEXAMEN

2014-02-24
Härmed meddelas att Bodil Hökfors för avläggande av teknologie doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi författat en vetenskaplig avhandling med titeln: "Phase chemistry in process models for cement clinker and lime production"

Aktum online nominerad till Publishingpriset

2013-09-23
Umeå universitets webbsida Aktum online – som är ett komplement till medarbetartidningen Aktum med texter, ljudintervjuer och Personalbloggen – har nominerats till Publishingpriset 2013 i avdelningen Digitalt – Offentlig sektor.

Universitetet på Europaturné

2013-07-29
Från Paris till Warszawa - inför kulturhuvudstadsåret får sju europeiska städer besök av Umeå universitet. Caught by Umeå ska locka studenter, alumner och forskare till Umeå.

Populärvetenskaplig pristagare

2013-07-08
Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning delas ut för värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området. Prissumman är på 100 000 kr. Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, prisas för sitt engagemang för folk- och fortbildning, och för...

Fler Aktum-nyheter


Sidansvarig: Michael Nordvall
2014-02-04

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Anette Olofsson
Kommunikation och internationella relationer,
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4

Mobil:  070-309 58 54

Kontaktformulär

Utgivningsplan 2014

Nr 1 – utkommer i början av mars

Nr 2 – utkommer i början av juni

Nr 3 – utkommer i ...

Nr 4 – utkommer i...

Aktum – äldre nummer

Från nr 2/2012 återfinns Aktums tema-artiklar, Personalbloggen och pdf:er på  Aktum Online.

Äldre nummer