Till umu.se

Tema Universitetet som myndighet

Frihet att forska – och en massa regler

TEMA Universitetet som myndighet: Vad ett universitet är har förändrats genom århundradena. Från träningsläger i skolastik till De lärdas republik — och konkurrensutsatt utbildningsfabrik.


Där hjärnan är huvudsaken

Där hjärnan är huvudsaken

Vid Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning UFBI, har den mänskliga hjärnan huvudrollen. Här bedrivs hjärnavbildningsstudier – och i det arbetet används den imponerande magnetkameran, belägen i universitetssjukhusets källarregioner.

Till sist:

Krönika av Mattias Marklund: Engagera dig!

Krönika av Mattias Marklund: Engagera dig!

Varför är det, enligt min mening, så ont om akademiker i samhällsdebatten? Universiteten i allmänhet, och Umeå universitet i synnerhet, sitter på en enorm kunskapsbank via dem som arbetar där.