Till umu.se

Arkiv över äldre nummer av Aktum

Från nr 2/2012 finns Aktums tema-artiklar och pdf:er på aktum.umu.se

2012

Aktum nr 4 - 2012 Aktum nr 3 - 2012 Aktum nr 2 - 2012Aktum nr 1 - 2012

2011

Aktum nr 2 - 2011Aktum nr 1 - 2011

2010

Aktum nr 6 - 2010Aktum Extra nr 5 - 2010Aktum nr 4 - 2010Aktum nr 3 - 2010Aktum Extra nr 2 - 2010Aktum nr 1 - 2010

2009

Aktum nr 6 - 2009 (Extra) Aktum nr 5- 2009 Aktum nr 4 - 2009 Aktum nr 3 - 2009 Aktum nr 2 - 2009 (Extra) Aktum nr 1 - 2009

2008

Aktum nr 8Aktum nr 7 (Extra)Aktum nr 6Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3Aktum nr 2 (Extra)Aktum nr 1

2007

Aktum nr 8Aktum nr 7 (Extra)Aktum nr 6Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3Aktum nr 2 (Extra)Aktum nr 1

2006

Aktum nr 8Aktum nr 7 (Extra)Aktum nr 6Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3Aktum nr 2 (Extra)Aktum nr 1

2005

Aktum nr 8Aktum nr 7 (Extra)Aktum nr 6Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3Aktum nr 2 (Extra)Aktum nr 1

2004

Aktum nr 9Aktum nr 8Aktum nr 7Aktum nr 6 (Extra)Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3Aktum nr 2 (Extra)Aktum nr 1

2003

Aktum nr 9Aktum nr 8Aktum nr 7Aktum nr 6 (Extra)Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3Aktum nr 2 (Extra)Aktum nr 1

2002

Aktum nr 9Aktum nr 8 (Extra)Aktum nr 7Aktum nr 6Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3 (Extra)Aktum nr 2Aktum nr 1

2001

Aktum nr 9Aktum nr 8 (Extra)Aktum nr 7Aktum nr 6Aktum nr 5Aktum nr 4Aktum nr 3 (Extra)Aktum nr 2Aktum nr 1