Fästingbiten i norr?

Då kan du bidra med viktig hjälp i en studie av fästingbitna personer, som pågår vid Norrlands universitetssjukhus för sjätte året i rad – i år med fokus på norra Sverige.

Syftet

Att ta reda på hur många fästingar som bär på någon sjukdomsalstrande mikrob, i första hand Borrelia-bakterier och TBE-virus, samt hur dessa kan spridas till människor och om bettet av en infekterad fästing alltid leder till symptom.

Fästingbett är vanliga och ger ofta oro

Det är dock inte känt hur vanligt det är att fästingar i norra Sverige har något av de kända smittämnena Borrelia och TBE. 

Grundat på förekomsten av infekterade fästingar i olika områden vet man att de flesta fästingbett inte leder till infektion. Vidare vet man att en hel del individer blir infekterade, utan att utveckla någon sjukdom. Utfallet av ett fästingbett med en infekterad fästing beror både på mikrobiella faktorer och värdfaktorer. 

Olika Borrelia-subtyper har visats ha olika infektionsrisk hos djur, medan detta inte är studerat hos människa. Mängden mikroorganism skulle också kunna ha betydelse.

Vi hoppas att projektet ska ge ökad kunskap om vilken betydelse mängden av smittämne och subtyper av mikrober har för infektionsrisken. I detta projekt ges också möjlighet att studera det tidiga immunsvaret i relation till utgång av infektionen.

Hur går det till?

Blodfylld fästingHar du fått en fästing på dig som bitit sig fast? Ta bort fästingen och lägg den i en liten burk, eller annan behållare.

Ta med dig fästingen till Infektionsmottagningen eller Holmsunds hälsocentral (se nedan).  Du kommer där att få fylla i en enkät, samt ta blodprover.

Efter ca 3 månader kommer du att få ett brev hemskickat med frågor, samt en tid för uppföljande besök för blodprovtagning.

Du måste vara minst 18 år för att kunna delta i studien.

Mer information samt anmälningblankett finns som pdf i högerspalten.

Fästingbitna kan kontakta:

Infektionsmottagningen:  tel. 090-785 23 03
Holmsunds hälsocentral: tel. 090-785 79 05

Ansvarig läkare: Clas Ahlm, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus samt institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Projektet sker i samarbete med Infektionskliniken, Umeå universitet samt Klinisk immunologi vid Universitetssjukhuset i Linköping. För mer information se även www.stingstudien.se