År 2015 sökte drygt 160 000 personer asyl i Sverige, på flykt undan krig och konflikter. En stor andel har en eftergymnasial utbildning. Umeå universitet arbetar nu för fullt för att kunna stötta nyanlända akademiker och ta tillvara på deras yrkeskompetens.

Öppnar dörrarna för nyanlända akademiker

Öppnar dörrarna för nyanlända akademiker

Snabbspår, kompletterande utbildningar, praktikplatser, kunskaps- och lämplighetsprov, nätverk och seminarier – många olika aktiviteter är i startgroparna eller redan i fullt språng för att nyanlända akademiker snabbt ska hitta en ingång till Umeå universitet och det svenska samhället.


Ett fyrtiotal utländska lärare har nu påbörjat utbildningen Snabbspåret

Ett fyrtiotal utländska lärare har nu påbörjat utbildningen Snabbspåret

2017-04-12 Den 3 april startade snabbspåret för drygt 40 utländska lärare vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet och Arbetsförmedlingen som skapat förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen, som för första gången genomförs på distans.


Läkartidningen: Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

2017-02-16 Provtiden för det teoretiska delprovets första del utökas till fyra timmar. Eftersom förutsättningarna nu ändrats sedan första och andra provtillfället har Socialstyrelsen beslutat att underkända resultat vid de första två provtillfällena inte ska räknas in i de sökandes maximalt tre försök att klara provet.
Detta skriver Magnus Hultin, ansvarig för kunskapsprovet vid Umeå universitet, och Erik Magnusson, chef på avdelningen för behörighet och statsbidrag på Socialstyrelsen, i Läkartidningen.


Fullt hus under inspirationsdagen Nästa steget

2016-12-15 Drygt 250 asylsökande från ett stort antal länder besökte den 14 december Lindellhallen när Migrationsverket tillsammans med Umeå universitet bjöd in till inspirationsdag. Syftet med dagen var att ge länets asylsökande mer information om hur det går till att förbereda sig för framtida studier, praktik och arbete. Dessutom presenterades en färsk kartläggning av de asylsökandes kompetenser.


Umeå universitet ordnar prov för utländska dietister

2016-11-21 Snart ska dietister med examen från andra länder kunna genomgå ett prov för att få svensk yrkeslegitimation och därmed få arbeta i Sverige. Det är Umeå universitet som har fått uppdraget att som enda svenska lärosäte genomföra kunskapsproven för utländska dietister.


Umeå universitet startar fler kompletterande utbildningar

2016-10-06 Umeå universitet får till uppdrag att bygga upp kompletteringsutbildningar för personer med utländsk utbildning till psykolog och socionom. Det beskedet kom från regeringen i dag, torsdag.


Ökar sitt engagemang för hotade forskare

Ökar sitt engagemang för hotade forskare

2016-03-15 Sedan en kort tid tillbaka är Umeå universitet medlem i Scholars at Risk – ett internationellt nätverk som stöttar hotade forskare. Universitetet är också aktivt i en nystartad svensk sektion av nätverket, vars arbete inleddes den 9 mars.


Korta vägen – för tionde gången

2016-03-07 De som kommer till Sverige utan nätverk, språk och godkänd akademisk utbildning, har det tufft att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningssatsningen Korta vägen – som Umeå universitet nu genomför för tionde gången – är en viktig satsning för att underlätta den resan.

"Slopa kravet på svenska – för att underlätta integrationen”

Dzenan SahovicNär han som 17-åring kom till Sverige från ett krigshärjat Bosnien upplevde Dzenan Sahovic – nu statsvetare vi Umeå universitet – språkkravet som ett av de största hindren för att få in en fot på arbetsmarknaden. Ett annat var bristen på kontakt med svenskar.

– Det viktigaste vi kan göra är att ta oss tid för en kopp kaffe tillsammans.Läs – och lyssna på – hela intervjun med Dzenan Sahovic


Fakta om flyktingsituationen

Fakta om flyktingsituationen

Att fullt ut förklara varför flyktingströmmarna till Europa ökade så dramatiskt under 2015 blir en uppgift för framtida historiker – orsakerna är många, utan vattentäta skott dem emellan. Här nedan nö... Läs artikeln


Utrikespolitiska institutets landguide – Syrien (i urval)

Utrikespolitiska institutets landguide – Syrien (i urval)

Före inbördeskriget var Syrien ett av Mellanösterns mest tättbefolkade länder, men befolkningen var koncentrerad till kusten i väster och storstäderna Damaskus och Aleppo, som innan kriget hade 1,7 respektive 2,1 miljoner invånare. Läs artikeln

Integration av nyanländaEvenemangslista Till kalendariet