Arktis – i världens blickfång

Lyssna på intressanta föreläsningar om Arktis. På plats finns UR Samtiden som filmar föredragen för Kunskapskanalen. Varmt välkommen!

Foto: Peter Prokosch, www.grida.no

Arktis står inför stora förändringar, inte bara när det gäller klimatet, utan också i fråga om naturresurser, sociala frågor, urfolk, hälsa och kultur.

I Sverige ingår Västerbotten och Norrbotten i Arktis, enligt Arktiska rådets definition. Både Umeå universitet och SLU i Umeå har mycket forskning med kopplingar till Arktis. Under eftermiddagen presenteras några av de spännande projekt som pågår.

Tid: 7 mars, kl 12–16
Plats: SLU i Umeå, Aulan: P-O Bäckströms sal

12.00 Välkommen
Pia Sjögren, moderator

12.05 Arktis – i världens blickfång
Peter Sköld, professor, Umeå universitet

12.30 Arktis växtlighet i ett förändrat klimat
Maja Sundqvist, postdoktor, SLU

12.55 När tundran tinar – hur går det med folkhälsan?
Birgitta Evengård, professor, Umeå universitet

13.20 Nya och gamla djurspridda sjukdomar i norr
Gert Olsson, biträdande forskare, SLU

13.45 Fjällräven som renkalvsdräpare i muntlig tradition
Krister Stoor, universitetslektor, Umeå universitet

14.10 Paus och kaffe

14.40 Renen som cirkumpolär resurs
Berit Inga, doktorand, SLU och museilektor, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

15.05 Jakten på antibiotika i arktiska djup
Mikael Elofsson, professor, Umeå universitet,

15.30 Landskapsperspektiv för hållbart brukande - exemplet Vilhelmina Model Forest
Gun Lidestav, forskare, SLU, och Leif Jougda, koordinator för Vilhelmina Model Forest och Skogsstyrelsens specialist på skogsbruk–rennäring

15.55 Avslutande reflektioner
Pia Sjögren, moderator