Information om den nya influensan A(H1N1)

En beredskapsgrupp har bildats vid Umeå universitet för att hantera frågor som uppstår kring den nya influensan, tidigare kallad svininfluensan. Fortlöpande information om läget kommer att publiceras här.

Passa på och vaccinera dig!

Har du inte redan blivit vaccinerad så erbjuder Studenthälsan drop-in för både studenter och anställda:
Varje torsdag kl. 9-15 t.o.m 25 mars.

Vaccinationsmottagningen finns i Studenthälsans lokaler, i Förvaltningshusets östra flygel, ingång från campushållet mot dammen. Det kommer att vara drop-in mottagning och vaccineringen sker i mån av tillgång på vaccin.

Tillhör du en riskgrupp är det särskilt viktigt att du vaccinerar dig. Aktuell information finns på landstingets webbplats.

Som student kan du, liksom resten av allmänheten, givetvis även vända dig till din hälsocentral och vaccinera dig i mån av tillgång på vaccin.

Information angående influensavaccinering av studenter på praktik samt campus Umeå

Studenter på praktik inom hälso- och sjukvård (gäller både kommunala och landstingspraktikplatser i Västerbotten) som har patientkontakt får vaccin mot den nya influensan AH1N1 på sin praktikplats. Vaccineringen sker fortlöpande och i mån av tillgång till vaccin.

För mer information om vaccinering av studenter kontakta:
Karina L Sandström, verksamhetschef Studenthälsan, Umeå universitet
Tel: 090-786 90 52
E-post: karina.l.sandstrom@adm.umu.se

Vilka symtom får personer som är sjuka i den nya influensan?

Flertalet har haft symtom som liknar dem man får av den årliga säsongsinfluensan, det vill säga plötsligt uppkommen feber och luftvägsproblem. Vissa får även diarré.

Fyra enkla råd om du är smittad:

• Stanna hemma om du drabbas av influensa!
• Stanna hemma 7 dagar efter att symtomen börjat för att inte smitta andra
Följ Socialstyrelsens hygienråd
Följ Sjukvårdsrådgivningens egenvårdsråd

Endast de som blir allvarligt sjuka eller som tillhör riskgrupperna (se nedan) behöver kontakta sjukvården för provtagning och behandling. Ring då Sjukvårdsrådgivningen 090-785 11 77 eller din hälsocentral innan besöket.

Den nya influensan ger inte allvarligare sjukdom än den årliga "vanliga" influensan men eftersom det rör sig om ny variant av influensavirus har färre personer ett naturligt skydd och fler kommer att insjukna under kommande säsong. Detta kommer sannolikt att medföra störningar i samhället på grund av stor frånvaro i barnomsorg, i skolor och på arbetsplatser.

Till riskgrupperna räknas personer med:
• kronisk lungsjukdom
• kronisk hjärt-kärlsjukdom
• svårinställd diabetes
• nedsatt immunförsvar (ärftliga immundefekter, pågående behandling, leukemi m.m.)
• hiv
• gravida
• barn med vissa kroniska sjukdomar och utvecklingsstörningar
• barn under två år

Vilka symtom får personer som är sjuka i den nya influensan?
Flertalet har haft symtom som liknar dem man får av den årliga säsongsinfluensan, det vill säga plötsligt uppkommen feber och luftvägsproblem. Vissa får även diarré.

Hur smittas man av den nya influensan?
Det vi vet idag är att den smittar som vanlig influensa, det vill säga via nära kontakt med smittade.

Vad kan jag göra för att skydda mig mot den nya influensan?
All influensa, även den nya influensan, smittar via droppar från saliv, nysningar, hosta, etc. Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. Om du vill skydda dig från att smittas med influensa eller från att smitta andra, bör du tänka på det här:
• Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka
• Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas
• Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
• Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse
• Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
• Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Det kan också vara effektivt.
• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Mer information finns på Smittskyddsinstitutets webbplats


Sidansvarig: Carina Dahlberg

Utskriftsversion

Skaffa en influensakompis!

Om du bor ensam och drabbas av influensa så kan det vara bra att ha någon som kan hjälpa dig. Du kan behöva någon som handlar åt dig, som kan skaffa eventuella mediciner och som kan se efter hur du mår. Så ett tips är att komma överens med någon vän, kollega eller studiekamrat som bor i närheten att hjälpa varandra om någon skulle insjukna.

Frågor och svar

Frågor och svar om influensan finns på den nationella webbplatsen för krisinformation.
De finns också en nationell telefonlinje för allmänhetens frågor om influensan. 

Information från landstinget

Fortlöpande information från Västerbottens läns landsting

Information från Smittskyddsinsitutet

Hemsida

Nej till influensan

Influensans utveckling

Utvecklingen av den nya influensan kan följas på den nationella portalen för krisinformation, där ansvariga myndigheter i Sverige samlar sin information.