HeadlineImage

Ombyggnad mellan Umeå Östra och campus

För att det ska bli smidigare och säkrare att färdas kring Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och Umeå Östra kommer området att byggas om med start i maj 2011.

Uppdaterad 2012-02-06

Ombyggnaden omfattar gångvägar, cykelstråk, bilvägar, bussgata, bussterminal och ambulansinfart och ska leda till att öka tillgängligheten till sjukhusområdet, universitetsområdet och resecentrum. Arbetet beräknas pågå till hösten 2012.

Nedsatt framkomlighet – även för cyklister och gående

Under byggtiden kommer arbetsområdet delvis att vara öppet för trafik, men periodvis kommer gångvägar, cykelvägar och gator att stängas av med mycket försämrad framkomlighet som följd.

Tillfällig vägavstängning

För att kunna byta avloppsledningar och bygga en ny cirkulationsplats stängs vä- gen (Lasarettsbackens förlängning) mellan sjukhuset och hotell Björken för trafik, se de streckade linjerna på kartan nedan. (Klicka på kartan för större bild)

Karta över nya bussterminalern vid NUS

Kartan visar vägar för gående, cyklister och bilister samt tillgängliga parkeringar runt befintligt byggarbetsområde vid sjukhuset under sommaren och hösten 2012.

Värdefulla träd bevaras

Från området mellan Hotell Björken och Norra entrén NUS har cirka 25 björkar och oxlar flyttats för att senare kunna återplanteras i den nya anläggningen. Träden kommer vara en viktig del i den nya anläggningen och skapa gröna volymer och ge karaktär redan från början.

Samfinansierat EU-projekt

Projektet är ett EU-projekt som är samfinansierat av Umeå universitet, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Utskrivbar/nedladdningsbar pdf i högerspalt.


Daniel Naezéns gata

kommer stråket att heta. Läs   Umeå kommuns pressmeddelande

Så här ska det bli!

fotomontage

Klicka på bilden för större vy.

Ett montage av Umeå kommun.

Karta över trafikläget