Pax Nordica 2016
– Vad händer med säkerheten i Arktis?

De globala säkerhetsfrågorna genomgår under 2010-talet en kraftig förändring. Till synes stabila gemenskaper som EU och NATO pressas såväl politiskt som ekonomiskt av nya motsättningar och konfliktmönster i omvärlden.

Pax Nordica-logotypUnder senare tid har även stora flyktingströmmar börjat utmana den sociala sammanhållningen i många länder. Stora makter förändrar definitionen av sina geopolitiska intressen. Norra Europa och de arktiska områdena ter sig åtminstone på kartan som avlägsna från de mest brännande problemområdena. Men kartan ljuger i realiteten. Snarare är de vägval som görs i nordområdena sammanlänkade med problem och konflikter i andra delar av världen.

Se hela programmet nedan

Vilka är de för norra Europa avgörande säkerhetspolitiska konfliktlinjerna idag? Utgör Arktis ett område präglat av avspänning och fredlig samexistens mellan folk och stater, eller håller det på att förändras? Vilka är i sådana fall de tydligaste drivkrafterna bakom en sådan utveckling?

Specifika frågor som kommer att behandlas i år:

  • Kan geopolitik bidra till vår förståelse av arktisk säkerhet?
  • Kommer tillgången på naturresurser att öka konkurrensen mellan länder?
  • Hur ser Försvarsmakten på Arktis?
  • Vilka intressen har Ryssland i Arktis?
  • Vilka förhållningssätt kännetecknar de nordiska länderna?

Välkommen till Pax Nordica 2016!

Vad händer med säkerheten i Arktis? Vi ser fram emot en lärorik eftermiddag med ämneskunniga talare, diskussion och debatt. Presentationerna ges på svenska och engelska. Missa inte chansen att vara med och lyssna, ställa frågor och diskutera!

Plats: Humanisthuset, Hörsal E
Moderator: Alf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten.

13.00 Prorektor Anders Fällström öppnar Pax Nordica 2016

13.10–13.35 Ph.D. Lize-Marie van der Watt, Arcum, Umeå universitet: Geopolitics as a key to understanding the Arctic

13.35–13.55 Prof.em. Marian Radetzki, Luleå tekniska universitetArctic energy and minerals – impressive resource base but bleak prospects

14.00–14.25 Konteramiral Jonas Haggren, FörsvarsmaktenFörsvarsmaktens syn på närområdet och förhållningssätt till den Arktiska regionen

14.25–14.45 Paus med fika

14.45–15.05 Ph.D. Nadezhda Filimonova, St. Petersburg University: Russia’s interests in the Arctic

15.10–15.30 Forskare Louise Simonsson, FOIDe nordiska länderna och den arktiska säkerheten

15.35–16.15 Paneldiskussion (moderator Niklas Eklund)

16.15– Mingel (Allmänna Försvarsföreningen)


Kultur på campus presenterar:

Campus Open Mind

Hans Brun – om terrorhotet mot Europa

Bild på Hans Brun
Foto: AR Media

Tisdag 12 april
kl 12.00–13.00
Aula Nordica

Hans Brun är forskare i Sverige och Storbritannien, fokuserad på kontraterrorism och "assymetriska konflikter".

Läs mer om Campus Open Mind

* Arrangemanget är öppet och gratis för allmänheten. Ingen föranmälan, först till kvarn – kom i tid!

Vad är Pax Nordica?

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige. 

Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.

Medarrangörer

Allmänna Försvarsföreningen i VästerbottenFOIUmeå kommun

Tidigare arrangemang

Pax Nordica 2017:
Finlands sak är vår – gäller det fortfarande?

Pax Nordica 2016: Vad händer med säkerheten i Arktis?

Pax Nordica 2014: Finns det några hot mot fred och stabilitet i norra Europa?

Pax Nordica 2013: Militär teknikutveckling – hot eller löfte?

Pax Nordica 2012: Hot och nya risker i en ny tid

Pax Nordica 2009: Strategier för fred och säkerhet

Kontaktinformation

Niklas Eklund, Universitetslektor
Statsvetenskapliga institutionen

Tel:  090-786 61 72

Kontaktformulär