Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår
– gäller det fortfarande

Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska.

Under den senaste 25-årsperioden har länderna utvecklats olika i sina relationer till EU, Nato och Ryssland. Det blir mer och mer oklart hur nära Finland och Sverige egentligen står varandra i synen på vad som skapar säkerhet i norra Europa.

Pax Nordica logotypEfter ett par årtionden av närmast total militär anpassning till internationella insatser börjar Sverige nu gradvis omdisponera sina resurser. Det nationella territoriet och dess försvar står åter på dagordningen. Finland har under samma period, trots engagemang i olika internationella insatser, aldrig ifrågasatt kärnan i sin militära doktrin: förmågan att försvara det egna landet.

Det väcker frågor som kommer att behandlas under året konferens:

  • Vad skapar säkerhet i norra Europa?
  • Vilka likheter och skillnader finns idag mellan de finska och svenska synsätten?
  • Kan man 2017 lika tvärsäkert säga att "Finlands sak är vår", som man kunde vid mitten av 1900-talet?

Pax Nordica 2017 – program torsdag 6 april 

PlatsSamhällsvetarhuset, Lindellhallen – Hörsal B
ModeratorAlf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten.
OBS! Årets föreläsningar hålls på svenska.

13.00  Öppningsanförande:
Hans Adolfsson, rektor Umeå universitets, öppnar Pax Nordica 2017

13.10–13.35  Vad skapar säkerhet i norra Europa enligt finsk syn?
Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige

13.35–13.55  Säkerhetsbegreppet i ett nordeuropeiskt historiskt perspektiv
– Kent Zetterberg, professor em. i historia, Stockholms universitet

14.00–14.25  Finland och Sverige i den kommande stormen
– Lektor Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan

14.25–14.45  Paus med fika

14.45–15.05  Nato som säkerhetsskapare
– Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen

15.10–15.30  Kulturella likheter och olikheter Finland-Sverige
– Ola Nordebo, politisk chefredaktör, Västerbottens-Kuriren

15.35–16.15  Paneldiskussion (moderator Niklas Eklund)

16.15–  Mingel (Allmänna Försvarsföreningen)


Kontaktperson

Niklas Eklund
Universitetslektor i statsvetenskap

Tel:  090-786 61 72

Kontaktformulär

SVT 2017-04-02: Finland 100 år

Hur ser det självständiga Finlands olika vändpunkter ut när man betraktar dem med sverigefinska ögon?

Dokumentär SVT Play (29 min).

Nordnytt 1992: Finland 75 år

Röster ur landets hela självständiga historia och dess fyra krig samt med ungdomar i Vasa om framtiden. SVT Nordnytt december 1992.

Vad är Pax Nordica?

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige. 

Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.

Medarrangörer

Allmänna Försvarsföreningen i VästerbottenFOIUmeå kommun

Tidigare arrangemang

Pax Nordica 2017:
Finlands sak är vår – gäller det fortfarande?

Pax Nordica 2016: Vad händer med säkerheten i Arktis?

Pax Nordica 2014: Finns det några hot mot fred och stabilitet i norra Europa?

Pax Nordica 2013: Militär teknikutveckling – hot eller löfte?

Pax Nordica 2012: Hot och nya risker i en ny tid

Pax Nordica 2009: Strategier för fred och säkerhet