Till umu.se

Prostatacancer – Sveriges vanligaste cancerform.

Varje år upptäcks cirka 9 000 nya fall. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – hälften är över 70 år och nästan ingen är under 40. Drygt en tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer.

 Omkring 2 500 män dör årligen i sjukdomen i Sverige.

Prostataforskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus
Forskare vid Umeå universitet har under lång tid bedrivit omfattande, framstående prostatacancerforskning både i nationella och internationella mått mätt. Umeåforskarna har framförallt koncentrerat sig på att utveckla metoder för att hitta, diagnostisera, prostatacancer och att finna de faktorer som orsakar cancern men de arbetar även med att utveckla bättre behandlingsmetoder.

80 procent av 80-åringarna har tumörer i prostata

Cancerformen är speciell genom att nästan alla män, åtminstone de i lite högre åldrar har tumörer i prostata. Nästan 80 procent av alla 80-åriga män har sjukdomen. Och mikroskopiskt små härdar finns hos mer än hälften av alla medelålders män. Problemet ligger i att så tidigt som möjligt hitta och behandla de aggressiva livshotande tumörerna och samtidigt med stor säkerhet kunna säga vilka tumörer som i nuläget inte behöver behandling Många män kan trots allt leva med sina tumörer utan allt för påtagliga besvär.


– Det finns inga säkra signaler på tidig prostatacancer. Små tumörer är svåra att upptäcka eftersom de nästan aldrig ger symptom, problem med urinering kan vara ett symptom. Vissa tumörer märks först när de har spritt sig och då är det vanligast med smärtor i ryggen, berättar professor och överläkare Pär Stattin.

Arv, miljö, kost och motion


Ungefär 40 procent av de kända riskfaktorerna är ärftliga, vilket är högre än både vid bröst- och tjocktarmscancer. Miljöfaktorer står för de resterande 60 procenten. 
– Studier har visat att japaner som flyttat till USA mer än 20-dubblar sin risk att få prostatacancer och det visar att miljöfaktorer som främst hänger samman med kost och motion har betydelse, säger Pär Stattin. 


Ännu har forskarna inte funnit de gener som är orsaken till sjukdomsutvecklingen. Men de tror att om man kan hitta läkemedel eller påverka livsstilen så att prostatacancerdebuten senareläggs med ett par år, till 74 års ålder, skulle antalet män som dör i prostatacancer minska med 20–25 procent. Vilket är en otroligt hög siffra.

Viktigt med tidig diagnos

– Den viktigaste frågan är faktiskt inte om man har sjukdomen utan vilken sorts prostatacancer man har. Det är viktigt att hitta den aggressiva formen tidigt för att kunna behandla den. Problemet är att det är svårt skilja den långsamma och snabbare formen från varandra med dagens metoder. Det handlar om 6 000–7 000 män per år i Sverige där vi kan konstatera prostatacancer men inte säga hur den kommer att utvecklas. De så kallade PSA-provet ger oss ingen vägledning, konstaterar professor och överläkare Anders Bergh.

Till skillnad från annan cancer syns prostatacancer inte heller med någon röntgenmetod. 

– Det gör diagnostik av prostatacancer särskilt komplicerad eftersom man då inte vet var i prostata man skall ta vävnadsprov för att avgöra om det finns aggressiv cancer eller inte tillägger Bergh.

– Genom att använda de unika blod- och vävnadsbanker som finns vid Umeå universitet kan vi studera blod och vävnadsprover från patienter med prostatacancer som har ett känt sjukdomsförlopp. Vi försöker på så vis hitta diagnosmarkörer som är bättre än PSA och som så tidigt som möjligt kan avslöja aggressiv prostatacancer, säger docent Pernilla Wikström.

Möjligt att halvera dödligheten

Forskningen går ständigt framåt och i julas publicerades en studie som förbättrar behandlingen av de med aggressiv prostatacancer.
– Tillsammans med norska kollegor kunde vi visa att lokal strålbehandling i kombination med hormonbehandling halverar dödligheten hos patienter med större och aggressiva tumörer i jämförelse med de patienter som enbart fick hormonbehandlig, berättar professor och överläkare Anders Widmark.

Att bedriva cancerforskning är dyrt.
– Forskningsfondernas och de ideella organisationernas bidrag är ovärderliga, inte minst de lokala. Alla pengar som kommer in är oerhört vällkoman, de hjälper oss vidare i jakten på att förbättra diagnostisering och behandling av cancerpatienter, säger Anders Bergh.

Läs mer

Anders Berghs forskning Anders Widmarks forskningPernilla Wikströms forskning

Forskningens dag 2005 – Tema Prostatacancer

Cancerfondens information om prostatacancer

Aktuellt

Umeåforskare föreslår nytt sätt att spåra prostatacancer

Lagom till prostatacancerkampanjens uppehåll i Umeå publiceras ett nytt sätt att spåra och bedöma prostatatumörer via mikroskopiskt små blåsor i urinen. Det sker i en artikel i British Journal of Cancer med flera Umeåforskare som medförfattare.


Prostatakampanjen

I kampen mot prostata-cancer vandrar Robert Aschberg och Gert Fylking från Ystad till Haparanda på 100 dagar. Lördag den 16 maj går de in i Umeå.

Gå med Gert och Robert på lördag den 16 maj från Tegs centralskola kl 12.30 till Rådhustorget! Där kan du också se direktsändningen och skänka pengar söndag den 17 maj klockan 19.

Programmet visas i TV 8.
Följ vandringen här

Varje år upptäcks cirka 9 000 nya fall av prostatacancer. Drygt en tredjedel av all cancer hos män är prostata- cancer. Omkring 2 500 män dör årligen i sjukdomen i Sverige.

Mustaschkampen är Cancer- fondens kampanj mot prostatacancer. Kampanjen pågår 1–31 maj och syftar till att öka medvetenheten om prostatacancer och samla in pengar till fortsatt forskning.

Anders Bergh, professor vid Umeå universitet och över- läkare på Norrlands universitetssjukhus, är en av mustaschkampens ambassadörer.
De övriga är: Hans Tilly, Magnus Samuelsson, Robert Aschberg, Henrik Hammar och Gert Fylking. Alla har egna insamlingar på webben.Stöd Anders Berghs insamling härForskare vid Umeå uni- versitet har under lång tid bedrivit omfattande, framstående forskning om prostatacancer. Umeå- forskarna har framförallt koncentrerat sig på att utveckla metoder för att hitta och diagnostisera prostatacancer, och att finna de faktorer som orsakar cancern – men de arbetar även med att utveckla bättre behand- lingsmetoder.

Läs mer om cancer- forskning vid Umeå universitet.