HeadlineImage

Samiska veckan 2017 • 4–12 mars

Ett arrangemang av Såhkie (Umeå sameförening) tillsammans med Västerbottens museum och Umeå universitet.
Illustration: Maria Persson

"För att fira 100-årsjubileet av samernas första landsmöte i Trondheim vill vi i Elsa Laula Renbergs anda uppmärksamma de samiska kvinnorna, historiska som samtida. Kvinnor som visionärer, som politisk kraft och som kulturbärare, kunskapare och förnyare. De samiska kvinnorna är på många sätt centrum i den samiska kulturen och binder samman historia och framtid."

Michael Lindblad, ordförande i Såhkie

Universitetsanknutna arrangemang

..där Umeå universitet och/eller anställda medverkar under samiska veckan. Med reservation för ändringar.

Lördag 4/3

16.00  Från förtryck till försoning – Samerna och svenska kyrkan
– Umeå stadsbibliotek, Väven

19.00  Sameblod – filmvisning och samtal med regissören Amanda Kernell
– Folkets bio, Väven

Söndag 5/3

13.00  Samiska veckans invigning
– Tráhppie, Gammlia

13.00  Utdelning av Vaartoes studentstipendium
– Tráhppie, Gammlia

Måndag 6/3

09.00–16.00 #DigiGiella17: Hur ska vi få de samiska språken att bli en del av vardagen?
Humlab-X, Konstnärligt campus + live-sändning

Tisdag 7/3

12.00–16.00  Renens betydelse i ett föränderligt klimat
– Bio Abelli, Västerbottens museum

12.10  Kultur på campus, lunchkonsert: Nordnorske rapparen Slincraze
Ljusgården, Lärarutbildningshuset, Campus Umeå

18.30–19.30  Hälsa i Sápmi – Historisk överblick av Per Axelsson
– Folkuniversitetets aula

Onsdag 8/3

09.00–10.30  Kvinnofrukost om gruvbrytning på urfolksmark
– Tráhppie, Gammlia

11.00–16.30  Lars Thomasson-symposiet: Förmödrar och förebilder. Kvinnor som går före
– Bio Abelli, Västerbottens museum

Torsdag 9/3

12.00–16.00  Fascinerande växter – seminariedag om växtforskning i Umeå
– P-O Bäckströms sal, Sveriges lantbruksuniversitet

13.00–14.00  Samiska kvinnor, gudinnor och den kristna missionen
– Bio Abelli, Västerbottens museum

14.00–15.00  Boksläpp: Samisk kamp. Kulturförmedling och rättviserörelse
– Bio Abelli, Västerbottens museum

Fredag 10/3

13.00–16.00  Seminarium: Vägval – turism och urfolk
Hörsal E, Humanisthuset, Campus Umeå

Lördag 11/3

15.00–16.30  Sovereignty, Spirituality, Land and Language: Highlights from the Native Crossroads festival
– Folkets bio, Väven


Samiska veckan

www.samiskaveckan.se

sameflagga barn och ren Kåtor i Fatmomakke Renar norrsken över campus

Jubileumsåret

Debatt: 100 år av samisk kamp

Det samiska jubileumsfirandet speglar ett århundrade av samisk kamp att själva bestämma över mark, resurser och sin utveckling, skriver Umeåforskarna Patrik Lantto och Åsa Össbo, båda verksamma vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet. Läs hela nyheten

Medverkan från Umeå universitet

Medarrangörer från Umeå universitet är främst Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Arcum (Arktiskt centrum vid Umeå universitet) och Institutionen för språkstudier

Dessutom medverkar Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskaper, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Humlab-X, Institutionen för idé- och samhällsstudier, samt Kultur på campus.